DriveSPC

DriveSPC (Solution Program Composer) je nástroj v prostredí Windows pre adaptívne programovanie meničov. Je možné ho použiť bez meniča alebo s jedným či viacerými meničmi.

Dostupné sú dve metódy programovania Solution Programming (SP):

  • pomocou funkčných blokov
  • cez textový jazyk Stuctured Text (ST)

Tieto metódy programovania sú definované v štandarde IEC 61131-3. Vytvorený vlastný program sa vykoná vo frekvenčnom meniči.

 
Loading documents
Select region / language