MintNC - CAD to Motion

Softvér MINT sa postupne vyvíjal až do podoby s CAD to Motion, čo užívateľom umožňuje zasielať CAD dáta v rozličných formátoch priamo do programu MINT, ktorý tieto informácie interpretuje ako pohyb viacerých osí v reálnom čase. Štandardná priemyselná verzia HPGL zahŕňa možnosť súradnicového zapisovania, rezania tangenciálnym nožom, nanášania lepidla alebo vyrezávania. Ďalšou inteligentnou pridanou hodnotou MintNC je rozhranie, ktoré akceptuje nielen HPGL, ale aj DXF a G-Code.

Aplikácie zahŕňajú:

 • Tangenciálny nôž
 • Zapisovanie/zobrazovanie
 • Rezanie vodným lúčom
 • Zváranie
 • Nanášanie lepidla
 • Vŕtanie
 • Laserové rezanie
 • Fotografovanie/zobrazovanie
 • Obhliadky
   
Loading documents
Select region / language