Nya funktioner för ACS880 frekvensomriktare ger ökade användarfördelar

ACS880 industrisomriktare erbjuder en rad nya funktioner för att möta marknadens allt högre krav. Dessa funktioner är en del av ABB:s kontinuerliga utvecklingsarbete och ger ytterligare användarfördelar genom ökad funktionalitet och flexibilitet i frekvensomriktarna och deras motorstyrteknik.

De nya funktionerna tillgodoser en rad kundbehov, däribland låg övertonshalt, återmatning av bromsenergi samt den nya effektiva regenerativa likriktarenheten (RRU) för användning i multidrifter. Nu finns certifikat för marina installationer och explosiva miljöer tillgängliga samt lättanvända appar för smartphones.


Ta tillvara och återmata bromsenergi med skåpmonterade singeldrifter

Genom att ta tillvara bromsenergin kan användaren uppnå stora kostnadsbesparingar. De nya skåpmonterade, regenerativa ACS880-17 singeldrifterna är kompakta regenerativa drivsystemlösningar. Frekvensomriktaren har ett effektområde från 250 till 3200 kW och ett spänningsområde från 380 till 690 V. Som standard erbjuds kapslingsklass IP22, kapslingsklasserna IP42 och IP54 finns som tillval. Bromsenergin matas tillbaka till frekvensomriktaren och vidare till elnätet, istället för att gå förlorad som värme. Detta ger större energibesparingar jämfört med mekanisk bromsning och bromsning med resistorer. Direct Torque Control (DTC) växlar smidigt mellan motor- och generatorläge. Den aktiva matningsenheten ökar utspänningen, vilket ger full motorspänning även om matningsspänningen ligger under märkspänningen. Denna regenerativa frekvensomriktare kan ge en fast effektfaktor, låga nätövertoner och ett brett urval av funktioner inkl. inbyggda styrprogram för tillämpningar.


Hantera nätövertoner med skåpmonterade singeldrifter

Den nya skåpmonterade ACS880-37 ger låg övertonshalt. Den är konstruerad för användning i svaga elnät där övertoner kan vara kritiska. Frekvensomriktaren har ett effektområde från 250 till 3200 kW och ett spänningsområde från 380 till 690 V. Som standard erbjuds kapslingsklass IP22, kapslingsklasserna IP42 och IP54 finns som tillval. Frekvensomriktaren genererar mycket låga övertoner jämfört med standardlösningar med diodmatning utan att externa filter eller flerpulstransformatorer behövs. Genom att hantera övertoner uppnår frekvensomriktaren en hög effektfaktor. Den aktiva matningsenheten i frekvensomriktaren kan öka utspänningen, vilket ger full motorspänning även om matningsspänningen ligger under märkspänningen. Frekvensomriktaren med låg övertonshalt har en rad inbyggda funktioner, bl.a. ABB:s teknik för direkt momentreglering (DTC).


Regenerativ likriktarenhet för multidrifter

Den nya regenerativa ACS880 likriktarenheten (RRU) är det senaste nytillskottet bland matningsenheter för ACS880 multidrifter. Den är avsedd för tillämpningar med återmatningsbehov. Övertonshalten motsvarar nivån för en diodmatning. RRU är utrustad med en separat L-filtermodul. Jämfört med IGBT-matningsenheten (ISU) kan RRU ge högre effekt med motsvarande kraftmoduler. Detta uppnås genom att begränsa IGBT-switchningen till en puls per period. Detta ger en kostnadseffektiv regenerativ lösning.  RRU har tillförlitlig drift även vid nättransienter. 


Marint typgodkännande för installation på fartyg

Marint typgodkännande finns för väggmonterade ACS880 singeldrifter. Certifiering från ledande klassningssällskap (ABS, BV, CCS, DNV GL, Lloyd’s Register, NK och RINA) garanterar överensstämmelse med viktiga internationella standarder. Användaren får tydliga fördelar då alla erforderliga tester har utförts för användning av frekvensomriktaren i marina installationer. Marincertifierade frekvensomriktare uppfyller kraven för marin- och offshoreindustrin för vinschar, kranar, pumpar, kompressorer, HVAC-system, propellrar och framdrivningssystem. I marina applikationer används frekvensomriktare för att minska energi- och bränsleförbrukningen, minska bullernivån och för korrekt varvtals- och momentreglering. Andra fördelar är ökad tillförlitlighet och minskat underhållsbehov. Denna frekvensomriktare är avsedd för krävande förhållanden och processtyrning. Dess kompakta storlek sparar utrymme ombord. Väggmonterade singeldrifter finns i tre kapslingsklasser (IP20, IP21 och IP55) och uppfyller krav gällande exv. omgivningstemperatur, vibrationsnivåer, spännings- och frekvensvariationer, EMC och övertonsinnehåll. Frekvensomriktarens lackade kretskort ger hög tillförlitlighet i tuffa marina miljöer.


Certifiering för explosiva miljöer

ABB:s motorer för explosiva miljöer är typtestade och ATEX- och IECEx-certifierade för drift med variabelt varvtal tillsammans med ACS880 industriomriktare. ABB:s breda erfarenhet av explosiva miljöer och omfattande motor- och omriktartester hjälper användare att välja frekvensomriktare utan att överdimensionera. Frekvensomriktarens ATEX-certifierade inbyggda skyddsfunktioner, breda utbud av tillval, enkla handhavande och skalbara funktionalitet tillsammans med ABB:s motorer, gör detta till ett perfekt val för säker drift i explosiva miljöer.


Snabb, lättillgänglig service och information med mobila enheter

ACS880 industriomriktare har inbyggda funktioner för insamling av serviceinformation. Genom att ladda ner ABB:s nya Drivebase-app kan användaren enkelt koppla frekvensomriktaren till ABB:s servicesupport. Om ett fel inträffar i omriktaren skapas en QR-kod i omriktarens manöverpanel. Användaren kan skanna QR-koden med en smartphone enhet som sedan öppnar ABB:s servicesida. På så sätt får man snabbt viktig information om felet och felsökningsrekommendationer.

 

ABB fortsätter att utveckla teknik för att förenkla användningen av frekvensomriktare och för att säkerställa att produkterna ger kunderna ökat mervärde. Oavsett tillämpning har ABB rätt frekvensomriktare som ökar tillförlitligheten, produktiviteten och effektiviteten.

Nedladdningar och kontaktinformation

För mer information, kontakta:
abbdrives.marketing@fi.abb.com
Select region / language