Global site

Samarbete stärker servicen

Mekano har som första företag i Sverige blivit certifierade som ABB Service Provider. Största vinnaren när ABB och Mekano ökar samarbetet – det är kunderna.

Personerna på bilden ovan fr. v: Patrik Berkesten ABB, Adam Palmér Mekano, Mattias Johansson ABB, Mattias Rosén Mekano, Magnus Lexhag Mekano och Peter Eriksson ABB.

Text: Lena Bergman. Foto: Jonas Bilberg

Ensam är sällan starkast – samverkan är en nyckel till framgång. Inom motorer och drivsystem har ABB därför ett väl utbyggt partnerskapsprogram, Value Provider Program, tillsammans med systemintegratörer, grossister och säljkanaler. ABB:s partners har både djupgående kunskaper om lokala marknader och är insatta i ABB:s produkter och processer. Mekano i Helsingborg har länge varit partner för försäljning av frekvensomriktare. Nu har partnerskapsavtalet utökats till att även omfatta service. 

– Vårt samarbete med ABB fungerar mycket bra. I ABB har vi en partner med ett starkt varumärke och produkter av hög kvalitet. Det höjer Mekanos förtroende bland kunder och gör det möjligt för oss att utveckla företaget, säger Magnus Lexhag, försäljningsingenjör på Mekano.

Blir starkare tillsammans


Det här är första gången som ABB i Sverige auktoriserar en Service Provider. Som ABB:s lokala samarbetspartner är Mekano nu certifierade att utföra service av frekvensstyrningar helt enligt ABB:s riktlinjer. Förberedelserna inför auktoriseringen har inkluderat utbildningar, tester och skapande av välfungerande rutiner. Nu är alla delar på plats, och både på Mekano och ABB ser man fram emot att utveckla affärsrelationen ytterligare.

– När företag samarbetar så skapas mervärden. ABB och Mekano är ett mycket bra exempel på ett lyckat partnerskap där båda parter vill lika mycket. Vi har ömsesidig draghjälp av varandra och över tid så kan vi växa och bli starkare tillsammans, säger Mattias Johansson, Channel Manager på ABB.

– I Mekano har vi auktoriserat vår första ABB Service Provider. Just i region syd ser vi väldigt stor potential för den här typen av samarbeten, men på sikt ser jag stora möjligheter att ta servicesamverkan vidare till fler platser i Sverige.
 

Ökar servicegraden för kunderna


I ett lyckat partnerskap blir samarbetet också ett lyft för kunderna. Om ABB i det här fallet står för det globala och produkter i toppklass så kompletterar Mekano med lokal marknadskännedom, lager och inarbetade kontakter. Att Mekano nu kan leverera tjänster i sömlöst samarbete med ABB kommer att öka servicegraden för kunder i regionen. 

– Till kunderna blir budskapet detsamma oavsett vem av oss som kommer på besök, där pratar vi med en röst. Våra kunder kommer att få lokalt utförda jobb som har ABB:s kvalitet, säger Mattias Rosén, VD på Mekano.

Dela sidan

Magnus Lexhag, Mekano

Mattias Johansson, ABB

Mattias Rosén, Mekano

Läs mer

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss