Typiska säkerhetsfunktioner

Safe Torque-Off (STO)

STO är den nödvändiga grundläggande plattformen för frekvensomriktarbaserad funktionssäkerhet, eftersom den på ett säkert sätt försätter en frekvensomriktare i no-torque-läge. STO används typiskt för att förhindra en oväntad start (EN 1037) av maskiner eller för ett nödstopp, då den uppfyller stoppkategori 0 (EN 60204-1).

functional-safety-safe-torque-off-STO
Figur STO. Vid aktivering stänger STO:n omedelbart av frekvensomriktarutgången till motorn. Motorvarvtalet stannar då i frigång för att sedan stanna.

Safe stop 1 (SS1)

Denna funktion stänger av motorn på ett säkert sätt med hjälp av ett kontrollerat rampstopp. varefter STO-funktionen aktiveras. SS1 används typiskt i applikationer som valsverk, där rörelsen måste stoppas på ett kontrollerat sätt innan maskinen kopplas till no-torque-läge. Förutom stopp via en säker process kan SS1 även användas för att implementera ett nödstopp, och uppfyller då stoppkategori 1 (EN 60204-1).

functional-safety-safe-stop-1-SS1
Figur SS1. När funktionen har aktiverats sänker SS1 motorvarvtalet gradvis till stillastående och aktiverar därefter STO-funktionen.

Safe stop emergency (SSE)

Denna säkerhetsfunktion har utformats specifikt för nödstopp. SSE kan konfigureras för att köra antingen STO eller SS1 beroende på vilket nödstopp som lämpar sig för systemet. För exempel på denna funktionalitet, se figurerna för STO och SSE

Safely-limited speed (SLS)

Denna funktion förhindrar att motorn överskrider en förinställd varvtalsgräns. SLS-säkerhetsfunktionen kan användas i applikationer som dekantörer, mixar, transportband eller pappersmaskiner där ett för högt varvtal kan vara farligt vid t.ex. underhålls- eller rengöringsoperationer.

functional-safety-safely-limited-speed-SLS
Figur SLS. Vid aktivering övervakar SLS att motorvarvtalet inte överskrider en förinställd gräns. Om gränsvärdet överskrids aktiverar SLS-funktionen STO:n eller SSE:n för att stoppa frekvensomriktaren.

Safe maximum speed (SMS)

Denna funktion är en variant av SLS-säkerhetsfunktionen. Funktionen tillhandahåller ett kontinuerligt skydd mot en motor som överskrider en fördefinierad gräns för maximalt varvtal.

functional-safety-safe-maximum-speed-SMS
Figur SMS. När SMS används är den ständigt aktiverad och säkerställer att den inställda varvtalsgränsen inte överskrids (dvs. högsta tillåtna varvtal).

Safe brake control (SBC)

Denna funktion tillhandahåller en säker utsignal för styrning av en mekanisk hållbroms. Borrar, kranar, vinschar, lyftdon, vertikala transportörer och hissar som behöver externa bromslösningar kräver denna typ av säkerhetsfunktion. Typiska användningsområden för SBC är när en frekvensomriktare har stängts av med STO-funktionen och det finns en aktiv belastning som påverkar motorn (t.ex. hängande last i en kran/rullmaskin).

functional-safety-safe-brake-control-SBC
Figur SBC. SBC ger en säker styrsignal för manövrering av den mekaniska bromsen. 

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language