Användargränssnitt

En rad olika paneler finns för ABB:s frekvensomriktare för lågspänning och växelström. Några frekvensomriktare har en manöverpanel som standard medan det i vissa fall går att beställa en panel som tillval. Alla paneler kan också köpas som reservdel.

 Paneltyp Produkt
 ACS-CP-A  ACS310, ACS320, ACS355, ACS510, ACS550
 ACS-CP-A  ACS310, ACS355, ACS550
 ACH-CP-B  ACS320, ACH550
ACS-CP-D   ACS310, ACS355, ACS510, ACS550
 ACS-CP-U  ACS850, ACSM1, ACQ810
CDP-312R   ACS800
 ACS-AP-I  ACS880

Produkter

Loading documents
Select region / language