Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Fältbusskommunikation

Fältbussmoduler möjliggör kommunikation mellan frekvensomriktare, system, enheter och programvara. Våra frekvensomriktare är kompatibla med en rad olika fältbussprotokoll. Fältbussmodulen med plugin-anslutning kan enkelt monteras inuti frekvensomriktaren.

Protokoll

Loading documents