Säkerhetsfunktionsmoduler

Säkerhetsfunktioner för ACS880 i kompakta och lättinstallerade moduler

I takt med att automationsnivån i fabriker fortsätter att öka, så ökar vikten av maskinsäkerhet i industriella tillämpningar som involverar motorer och frekvensomriktare. Rätt typ av säkerhet ger stora ekonomiska fördelar, som ökad produktivitet och minimalt antal driftstopp och minskar riskerna. 

Säkerhetsfunktionsmodulen FSO-12 (tillval) ger utökade säkerhetsfunktioner hos frekvensomriktare i ACS880-serien. Plugin-modulen installeras i frekvensomriktaren och erbjuder flera säkerhetsfunktioner och diagnostikfunktion i en kompakt och tillförlitlig modul. FSO-12 uppfyller SIL 3/PL e och kraven i EU:s Maskindirektiv 2006/42/EG. Säkerhetsfunktionsmodulen är TÜV Nord-certifierad.

Val och konfiguration av säkerhetsfunktioner i FSO-12 görs med PC-verktyget Drive composer pro, som också används för annan konfiguration av omriktare i ACS880-serien. Följande säkerhetsfunktioner ingår i säkerhetsfunktionsmodulen:

  • Safe stop 1 (SS1) 
  • Safe stop emergency (SSE) 
  • Safe brake control (SBC) 
  • Safely-limited speed (SLS) 
  • Safe maximum speed (SMS) 
  • Prevention of unexpected startup (POUS)

Funktionen förhindrande av oväntad start kan realiseras med FSO-12

Ytterligare säkerhetsfunktioner med FSO-21

  • Safe direction (SDI),kräver encodermodul FSE-31
  • Safe speed monitor (SSM)
Loading documents
Select region / language