Drive composer

Drive composer är ett idrifttagnings- och underhållsverktyg för ABB:s frekvensomriktare med gemensam arkitektur. Verktyget används för att visa och ställa in parametrar i omriktaren samt för prestandaövervakning-, och justering. 
Grundversionen av Drive composer har grundfunktioner för parameterinställning, övervakning, lokal styrning av frekvensomriktaren från en dator samt händelselogghantering. Grundversionen är kostnadsfri och kan laddas ner via länken nedan. En enkel registrering görs vid nedladdning.
Drive composer pro har alla grundfunktioner, och dessutom funktionsdiagram, snabbövervakning, arbete med flera frekvensomriktare i PC-verktygsnätverket, parameterredigering med makroskript m.m. Beställ Drive composer pro via en av ABB:s säljkanaler.

Nedladdningar

Loading documents
Select region / language