DrivePM

DrivePM (Drive Parameter Manager) är ett PC-verktyg för att:

  • skapa och redigera parameteruppsättningar för ACS150, ACS310, ACS320, ACS350, ACS355, ACS550 och ACH550 så att de ska passa enheten FlashDrop
  • överföra dessa uppsättningar mellan dator och FlashDrop
  • överföra mallar till FlashDrop
  • uppdatera fast FlashDrop-programvara
Loading documents
Select region / language