FanSave

FanSave är en kalkylator för att beräkna energibesparingarvid styrning av fläktar med frekvensomriktare jämfört med traditionella flödeskontrollmetoder. Beräkna hur stora besparingar du kan göra genom att ersätta metoder för styrning av utloppsspjäll, inloppsskovel och vinkel med elektronisk varvtalsstyrning via en frekvensomriktare från ABB. FanSave tillhandahåller även ekonomiska och miljömässiga siffror för bytet av styrmetod och rekommenderar en lämplig frekvensomriktare från ABB.

Loading documents
Select region / language