MintNC - CAD to Motion

MINT-programvaran har vidareutvecklats med effektiva CAD to Motion-konstruktioner som gör att användarna kan skicka CAD-data i olika format direkt till ett MINT-program som återger informationen som fleraxlig rörelse i realtid. Versionen med industristandarden HPGL innehåller en enkel rörelseåtergivare som möjliggör plottning, kantskärning med kniv, limning eller gravering. För ökad funktion har MintNC ett komplett profilgränssnitt, som stödjer HPGL samt DXF och G-kod. 

Tillämpningar:

  • Kantskärning
  • Plottning
  • Spolning
  • Svetsning
  • Limning
  • Borrning
  • Laserskärning
  • Fotografering/bildbehandling
  • Kontroll
Loading documents
Select region / language