Global site

DCT880 Tyristorenhet / växelspänningsomriktare

Fasvinkelstyrning, växelspänningsomriktare, ”tyristor”. Oavsett vad du väljer att kalla den här produkttypen så är den enklaste beskrivningen ”3‐fas dimmer”. DCT880 styr växelspänningens RMS‐värde eller antal genomsläppta perioder beroende på hur du väljer att konfigurera enheten. Med hjälp av inbyggda regulatorer kan du välja börvärde som representerar t.ex. utström, utspänning, effekt eller spänningskvadrat (U2).

DCT880 har bland annat inbyggd strömmätning, lastövervakning och processregulatorer. Det innebär att med en temperatursignal som insignal kan temperaturregleringen skötas helt och hållet av DCT880.

Förändringar och slitage av värmeelementen? DCT880 kan på ett tidigt stadium. detektera förändringar i lasten och larmar vid behov.

Varför DCT880?

  • 20 A till 4160
  • Standardspänningar 400V / 500V / 690V (Upp till 1200V vid förfrågan för högre effekter)
  • Alla typer av laster och lastkonfigurationer: 3‐fas last, 1‐fas last, transformatorer, fleruttagstransformatorer, UV‐ / IR‐lampor mfl.
  • Stöd för IEC 61131-3 språk för applikationsprogrammering
  • Fasvinkelstyrning eller hel‐ / halvvågsstyrning
  • I-, U-, P- och U2-styrning
  • Möjlighet till lastoptimering vid användning av flera DCT880 på samma matning (Option +S552)
  • Stort urval av optionsmoduler för utökat I/O, fältbussar osv.
  • Tydlig och lätthanterlig panel med både numerisk och grafisk presentation. Möjlighet till egendefinierade larmtexter.
  • Driftsättning via panel eller med hjälp av Drive Composer

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar och nedladdningar

Loading documents