Sa võid vaadata seda lehte:

  • ET

ABB koostööpartnerite ja klientide seminar

 

 ABB kutsub Sind osalema koostööpartnerite ja klientide seminaril, mis toimub 28.septembril Tartus, Teguri 26 aadressil.

 

Tutvu seminari päevakavaga ja registreeri end seminarile siin.

 

9.00-9.30
Kogunemine ja hommikukohv

 
9.30-10.00
Avasõna
 
 
10.00-10.30
„Kuidas ABB uute SynRM mootorite integratsioon suurendab energiatõhusust ja millised Euroopa Liidu nõuded energiatõhusust reguleerivad​“
Ettekanne tutvustab ABB uue generatsiooni sünkroon-reluktants mootorite tööpõhimõtet, toob välja SynRM mootorite eeliseid ja pakub näiteid energiatõhususe suurendamise võimaluste kohta koos tasuvusarvutustega.​ Teise teemana tutvustab ettekanne kehtivaid ja lähitulevikus kehtima hakkavaid madalpingemootorite energiatõhususe nõudeid.
 
10.30-11.00
"Tõhususe ja töökindluse suurendamine ABB Ultra-low Harmonic Drives abil"
Sagedusmuundurite poolt põhjustatud harmoonilised, kuidas neid vähendada ning kuidas suurendada süsteemi efektiivsust ja vähendada kadusid  
11.00-11.30
"Elektrimasinate hooldus ja remont"
Kuidas tagada läbi ennetava hoolduse tõrgeteta elektrimasinate töö ja maksimaalselt pikendada elektrimasina kasulikku eluiga.  
11.30-12.15
Lõunapaus
 
 
12.15-12.45
"ABB muundurite hooldus ja remont"
ABB sagedusmuundurite hooldus tagamaks muunduri tõrgeteta töö ja maksimaalse eluea.
 
12.45-13.15
"Energiatarbimise mõõtmine ja visualiseerimine"
Esitame energiatarbimise mõõtmiseks ja visualiseerimiseks kasutatavaid lahendusi. Samuti tutvustame elektriseadmete halduslahendusi. 
13.15-13.45
"Energiatarbimise juhtimine ja optimeerimine"
Energiaefektiivsus on oluline osa keskonnasäästliku ja konkurentsivõimelise tootmise tagamiseks. Tutvustame lahendusi, mille abil saab energiasäästu võimalusi visualiseerida ja seeläbi seada eesmärke energia kokkuhoidu saavutamiseks.​ 
13.45-14.15
Kohvipaus  
14.15-14.45
"Suitsugaaside emissiooni pidevmõõtmise analüsaatorid"
Suitsugaaside seiresüsteemide üldprintsiibid ja ABB erinevate lahenduste tutvustus.​

Tarkvaralised lahendused seiresüsteemidele
 
14.45-15.15"UPS kui tänapäeva elektripaigaldise vältimatu komponent" Üldine ülevaade – UPS-ide tüübid ​

Keskpinge UPS-id​

Tsentraalne tarkvara Ability UPS-ide töö juhtimiseks​

Kasutusnäited
 
15.15-15.45"Elektriseadmete korrashoid ei ole remont" ABB madal- ja keskpinge elektripaigaldiste korrashoiulahendused tagavad klientide elektrivarustuse ja -süsteemide tõrgeteta töö ning efektiivsuse kogu nende elutsükli jooksul. ABB korrashoiuteenused võimaldavad suurendada elektriseadmete käitumise prognoositavust, et optimeerida ja parandada toiminguid. 
16.00-17.30Tartu automuuseumi külastus  
17.45-21.00Õhtusöök  

Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi seminari ettekannete pealkirjades ja järjekorras ning esinejate nimekirjas.

Asukoht:

Kammivabriku Klubihoone Kanneli saal

Teguri 26 Tartu

Toimumisaeg:

28.09.2023

Kell 9.00 

Osalemine:

Eelregistreerimisega

Tasuta


Kontakt:
Kristel Külmallik, turundusspetsialist
E-post: kristel.kulmallik@ee.abb.com
 
Korraldaja võib üritusel teha fotosid, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Select region / language