Технологията Vehicle-to-Grid на АББ

Какво е Vehicle-to-Grid?

 

 

Технологията Vehicle-to-Grid (V2G) отваря нови възможности за търговия с енергия и интелигентното ѝ управление. Технологията V2G отключва енергията, съхранявана в акумулаторите на електрически превозни средства, така че домакинствата и автопарковете да могат да поддържат мрежата, когато търсенето достигне връх. V2G осигурява достъп до възобновяемата енергия, съхранявана в автомобилите, така че те да могат по-добре да балансират натоварванията и да смекчат пречките в мрежата.

Как работи V2G


Зареждането на електрически превозни средства обикновено е еднопосочен енергиен поток „Grid-to-Vehicle“. Съхранената в батериите на електромобилите мощност се използва единствено и само за шофиране. Двупосочните точки за зареждане V2G правят зареждането на електромобили двупосочен процес. Понякога, когато потреблението на енергия в мрежата скочи, напълно заредените превозни средства имат способността да насочат съхранената енергия обратно в мрежата. Собствениците на електромобили начисляват на мрежата такса за услугата, наслаждавайки се на възвръщаемост на инвестицията си в електромобил, като същевременно определят разумни граници, за да гарантират, че винаги разполагат с необходимия пробег. Интелигентните мрежи се възползват, като максимизират използването на възобновяеми енергийни източници и оптимизират въглеродния си отпечатък в реално време.

Приложения на V2G

 

С прогнозата, че броят на електромобилите по световните пътища ще нарасне до 559 милиона до 2040 г., нашите енергийни екосистеми се развиват. Енергията става все по-интелигентна, взаимосвързана - и електромобилите стават активна част от мрежата. V2G технологията е ключов компонент в стратегиите за справяне с изменението на климата. Технологията прави интегрирането на възобновяемите енергийни източници по-ефективно, смекчава пречките в мрежата и минимизира нестабилността на мрежата. Технологията има и трансформационен потенциал за енергийните пазари. V2G използва инвестициите на обществото в електрическа мобилност, за да направи енергията по-пъргава. Той създава нови бизнес модели и допълнителни възможности за приходи, като споделя ключов, недостатъчно използван ресурс: батериите на електромобилите. Случаите на използване на V2G са завладяващи. За комуналните услуги и операторите на по-големи автопаркове, ползите са непроменими. И с двупосочното решение за зареждане на АББ, по-интелигентните енергийни и беземисионни стратегии за мобилност са по-добре свързани и по-рентабилни.

Къде се използва и зарежда/ разрежда електромобила

Какви са ползите от Vehicle-to-Grid?


Комунални услуги

V2G подпомага балансирането на мрежата и плавното интегриране на възобновяемите енергийни източници, което позволява на енергийните мрежи и системи да станат по-малко зависими от централите за изкопаеми горива. Технологията V2G помага на енергийните системи да постигнат целите си за устойчивост.

 

Шофьори на електромобили

Тъй като се очаква решенията на V2G да се превърнат във финансово полезна функция за енергийните мрежи, те имат ясен стимул да насърчат потребителите да участват. Потребителите ще бъдат възнаградени, ако предоставят батерията си на енергийната система, която да се използва за V2G. Това ще доведе до по-ниски общи разходи за притежание.

 

Собственици на автопарк от електромобили


Собствениците на автопаркове могат да печелят пари с електромобилите си като връщат енергията обратно в мрежата и намаляват енергийните си разходи, като са по-активни в консумацията на енергия. Докато съхранената енергия може да се използва в случай на прекъсване на електрозахранването, непрекъсната работа е гарантирана.

 

Търговски сгради / жилища

V2G помага за съхранението на възобновяема енергия и повторната ѝ консумацията в правилния момент. С V2G моментните пикове на потребление на електроенергия в сградата могат да бъдат балансирани с помощта на електрически автомобили и не е необходимо да се консумира допълнителна енергия от мрежата.

 

Научете повече за някои от ключовите приложения на V2G


Приложенията на V2G се отнасят до услугата, която тази технология има за цел да предостави. Приложенията могат да бъдат групирани най-общо в „клиентски приложения“, които се фокусират върху услугите за потребителя на електроенергия и оператор на електрическа енергия, и „системни приложения“, които се фокусират върху спомагателни услуги към мрежата.

Акценти

 

 

 

Select region / language

Популярни връзки