Лесна инсталация и бързо пускане в експлоатация

АББ вярва, че инсталирането на нова зарядна станция не трябва да отнема дълго време. Монтирането и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат удобни и интелигентни процеси.

С ясните инструкции на АББ можете да инсталирате зарядното си устройство и сами. Вашият местен инсталатор, лицензиран да работи с дадените номинални мощности, може да се погрижи за това благодарение на предоставеното ръководство с всяко зарядно устройство.

Преди и по време на инсталацията, АББ е на разположение за съвети относно позиционирането на новото оборудване. Нашите високо квалифицирани специалисти знаят, че клиентите ви ценят вашия бизнес. С дългогодишния си опит и големия брой инсталирани зарядни станции, АББ може да ви помогне да оптимизирате своя бизнес.

Ако въпреки лесната и оптимизирана инсталация предпочитате цялостно решение, винаги можете да се свържете с местните представители на бизнеса ни и да обсъдите възможностите.

След инсталацията, пускането в експлоатация се извършва от сертифициран инженер от АББ.

или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language

Популярни връзки