Поддръжка - предотвратяване на повреди преди да се случат

За да поддържате зарядното си устройство в правилните спецификации за работа, е препоръчително да бъде подлагано на планирана профилактика. Превантивната поддръжка удължава живота на зарядното устройство и понижава бъдещите разходи за поправка. АББ съветва да проверявате зарядните си устройства поне веднъж годишно или след определен брой доставени kWh - което стане по-рано. 

Сертифициран техник анализира състоянието на вашето зарядно устройство и гарантира качеството. Той проверява дали всичко функционира правилно спрямо спецификациите. Благодарение на интелигентния дизайн на зарядните устройства, проверката става бързо и понижава вероятността от бъдещи повреди.

Превантивната поддръжка е достъпна като отделна услуга или като част от Споразумението за обслужване на зарядни устройства.

или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language