Засилена хардуерна защита

Ако не искате да се притеснявате за вашите зарядни устройства, можете да удължите техния гаранционен период.

АББ може да предложи допълнително една година към гаранцията на вашите зарядни устройства. Това включва и резервните части. Моля, свържете се с вашия местен търговски представител на АББ за повече информация.

или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language