Свързване на зарядните станции с бек-офис системи за разплащания

OCPP програмният интерфейс (API) дава възможност за свързване към бек-офис и платежни системи, както и решения за управление на енергията. Този интерфейс има голям набор от функции.

Съобщенията на базата на транзакции улесняват свързването с бек-енд система за зареждане и фактуриране. Други възможности включват интегриране на решение за външно плащане, като например. Приложение за плащане с кредитна карта или система за управление на паркирането. ABB гарантира, че интерфейсът е съвместим с текущата версия на стандарта OCPP. АББ е установила значителен брой OCPP връзки между клиентските станции и техните бек-офис системи или бек-офис системите на техните партньори.

или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language