Sopisiko Terra AC -latausasema sinun pihallesi?

Uusi Terra AC -latausasema tarjoaa turvallisen, älykkään ja kestävän latausratkaisun. Latausasema voidaan liittää kotien ja rakennusten sähköjärjestelmiin, joten se sopii niin omakotitalojen kuin taloyhtiöiden käyttöön.


Mitä sähköauton latausasemaa suunnitellessa on otettava huomioon?

Ensimmäiseksi on hyvä selvittää, löytyykö pääkeskuksesta kapasiteettia vai tarvitaanko sähköliittymän päivitys tai mahdollisesti uusi liittymä? Useissa kohteissa liittymän kapasiteetti on valmiiksi rajallinen, lähellä maksimikuormaa, jolloin tarvitaan niin sanottua latausasemien kuormanhallintaa. Terra AC tarjoaa tähän erilaisia vaihtoehtoja staattisesta eli kiinteästä kuormanhallinnasta dynaamiseen kuormanhallintaan. Esimerkiksi omakotitalossa tämä toimii niin, että sähköautoa ei ladata tai vaihtoehtoisesti sitä ladataan pienemmällä teholla kun sähkösaunan kiuas on päällä.

Jos latausasema on tulossa taloyhtiön tai työpaikan käyttöön, on mietittävä myös käyttäjien hallinta eli miten käyttäjät tunnistetaan. Samalla pohdittavaksi jää myös raportointi ja laskutus; voidaanko ne toteuttaa pilvipalveluna vai tehdäänkö ne paikallisesti.

Koska sähköautoilu on kasvamassa, kannattaa jo ensimmäisiä asemia suunnitellessa miettiä myös tulevaa. Esimerkiksi se, miten laajennettavuus huomioidaan, on relevantti kysymys.

Mitkä ovat Terra AC -latausaseman hyödyt?

Helposti liitettävä Terra AC -latausasema mahdollistaa laitteen konfiguroinnin ja ohjelmistopäivitykset erityisellä sovelluksella tai etäyhteydellä pilven kautta. Latausasemat on varustettu sisäiseen laskutukseen soveltuvalla energiamittarilla. Ne voidaan integroida osaksi kiinteistön älykästä energiajärjestelmää, näin esimerkiksi kuormanhallinta onnistuu helposti. Terra AC on laadukas ja turvallinen.

Mikä tekee latausasemasta laadukkaan?

Latausasemaa valitessa kannattaa kiinnittää huomio liitäntävaihtoehtoihin, toiminnallisuuksiin sekä muotoiluun.

Terra AC -latausasemassa on lukuisia liitäntävaihtoehtoja: WiFi, Bluetooth ja Ethernet. Se voidaan asentaa suoraan seinään tai kaksi laturia voidaan asentaa selätysten, kiitos tilaa säästävän muotoilun. Lisäksi Terra AC monipuoliset toiminnot takaavat käytettävyyden erilaisissa latauskohteissa.

On hyvä tarkistaa myös, että latausasema on pölytiivis ja vedenkestävä. Näin se toimii säässä kuin säässä, mikä parantaa käytettävyyttä ja pidentää tuotteen käyttöikää.

 Asema tukee molempia AC latausstandardeja.


Miten varmistat latausaseman turvallisuuden?

AC Terra on testattu riippumattoman tahon toimesta.

Koska latausasemassa on ylivirtasuojaus, suurinta mahdollista lataustehoa voidaan käyttää ilman jakeluverkon suojalaitteiden häiriöitä.

Lisäksi aseman integroidut maasulku- ja ylijännitesuojaukset suojaavat sekä käyttäjää että autoa.

Millaista asemaa tulevaisuudessa tarvitaan?

Latausasemaa pitää olla helppo käyttää, myös tulevaisuudessa. Aseman käyttäjäsovelluksen pitää olla päivitettävällä ohjelmistolla toimiva. Myös yksinkertaistettu tunnistautuminen helpottaa käyttäjää. AC Terrassa se onnistuu joko RFID-tunnisteella tai sovelluksella. AC Terra voidaan liittää myös ABB:n täydentäviin rakennusautomaatioratkaisuihin.

Miksi latausaseman asentamista kannattaa harkita?

Sähköautojen latauspisteitä tarvitaan, jotta useammilla on mahdollisuus vaihtaa fossiilisilla polttoaineilla toimiva auto sähköautoon.

Suomen hallituksen tavoitteessa linjataan, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä vaatii päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Sähköautojen kanta on kasvanut vuodesta 2018 vuoteen 2019 lähes 90 prosenttia.

Tavoitteena on, että vuonna 2030 Suomessa olisi 250 000 sähköautoa.

Onko latauspisteiden asentaminen pakollista?

Hallituksen esitys ei velvoita asentamaan latauspisteitä kaikkiin asuinrakennuksiin. Uusiin ja laajasti korjattaviin, yli neljän pysäköintipaikan asuinrakennuksiin tulee asentaa latauspistevalmius niin, että pysäköintipaikka on putkitettava tai kaapeloitava, jotta latauspiste voidaan asentaa myöhemmin.

Miten rahoittaa sähköautojen latausinfran rakentaminen?

Latausinfran rakentaminen on sijoitus hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Sähköautojen latausinfran rakentamiseen voi hakea avustusta ARA:sta, joka myöntää avustusta asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin.

Kenelle?

Asuinrakennuksen omistaville yhteisöille mm. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt sekä niiden omistamille pysäköintiyhtiöille.

Kuinka paljon?

35 % toteutuneista kustannuksista (sis. alv.), enintään 90 000 euroa.

Avustuksen voi saada 50% suuruisena, jos vähintään puolella paikoista voi ladata 11 kW tai suurammalla teholla.

Kustannuksia, joita avustuksella voidaan kattaa:

  • tarvekartoitus
  • hankesuunnittelu
  • sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt
  • sähköliittymän tyypin muutos
  • putkitukset ja kaapeloinnit ja niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt
  • latauslaitteet vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa

 

 

Tarvitsetko lisätietoa?

Tutustu Terra AC -latausasemaan

     

Palvelut ja työkalut

Select region / language

Suositut linkit