EVLunic Pro

Asuin- ja liikehuoneistojen sähköajoneuvojen pysäköintilatauksen suunnittelussa ja hankinnassa tulee huomioida keskeiset yksityiskohdat kuten turvallisuus, liikennejärjestelyt, kuormanhallinta, laajennettavuus, energian mittaus, käyttäjän valtuutus ja -laskutus. EVLunic Pro Master-latausrasialla voidaan helposti toteuttaa paikallisesti kuormanhallinta yhdestä viiteentoista Slave-latausrasialle ja käyttäjien valtuutus RFID-korteilla. EVLunic Pro-latausrasioilla voidaan siis tehdä aluksi kuormanhallinta esimerkiksi kolmelle sähköautolle, ja laajentaa se myöhemmin kattamaan kokonaisuudessaan 16:sta sähköauton latauksen kuormanhallinta lisäämällä latauspisteitä saman Master-rasian alaisuuteen. Järjestelmän maksimi latausvirta asetetaan Master-rasiaan käyttöönotossa.

Laajemmissa paikallisesti hallituissa kokonaisuuksissa on jokaisessa EVLunic Pro-rasiassa RFID-lukija sekä latausrasioille syöttävässä latauskeskuksessa kWh-mittarit, johdonsuojat ja vikavirtasuojat. Latausrasioille tuodaan SFS 6000 mukaisesti käytetyn asennustavan edellyttämät säteittäiset syöttökaapelit ja tarvittaessa Ethernet-kaapelit. Latauspisteiden optimaalinen paikka voi poiketa perinteisestä pysäköintiruudun keskiosasta. Suorakaiteen muotoisessa pysäköintiruudussa optimaalinen sijainti on vasemmassa yläkulmassa, koska sähköauton latausvastakkeen sijainti ajoneuvossa voi olla edessä keskellä, vasemman eturenkaan takana, takana vasemmalla tai oikealla. Pysäköintilatausalueen liikennejärjestelyt tulee huomioida asennuspaikan määrittelyssä, koska osa ajoneuvoista pysäköidään ruutuun etuperin ja osa takaperin.

ABB Latauspisteen liikennejarjestelyt

Yksinkertaisimmillaan asuin- ja liikehuoneistojen sähköajoneuvojen pysäköintilatauksen laskutusperiaate on kaikille latauspisteiden käyttäjille määritelty vastikkeen mukainen kiinteä kuukausimaksu ajoneuvon nimellisen lataustarpeen mukaan ja tasauslasku kWh-mittaustiedon mukaisesti kerran vuodessa.

Liikehuoneistoissa ja kauppapaikoilla asiakkaiden lataus voi olla myös maksutonta rajallisen pysäköintilatausajan, tällöin on rajallisuudesta ilmoitettava käyttäjille lisämerkeillä. Jos halutaan varmistaa, että rajoitettu aika toteutuu myös käytännössä, voidaan EVLunic-latausrasian ohjaussignaalilla keskeyttää lataus esimerkiksi talotekniikkaan, kuten ABB KNX-taloautomaatio, toteutetulla energian mittauksella, ajastuksella tai niiden yhdistelmänä. Toteutus voi edellyttää muutoksia syöttävään keskukseen ja sen ohjaukseen.


Kun pysäköintilatauspisteet ovat julkisia, kuten esimerkiksi liikehuoneistojen pysäköintialueilla, voi latauspalvelu olla myös maksullista. EV-latausjärjestelmää suunniteltaessa ja etenkin hankinnan yhteydessä tulee kuitenkin huomioida, että latauksessa siirretyn energian arvo on esimerkiksi ladattavilla hybrideillä pieni, joten järjestelmän tulee sisältää useita kymmeniä latauspisteitä, että tulot ja kulut ovat oikeassa suhteessa. Lisäksi tulee myös huomioida, että maksullisen latauspalvelun veloitusperusteena on latausaika, eikä siirretty energia, koska latauspalvelun tuottajasta tulee sähköverovelvollinen toimija, jos latauspalvelun sijaan myydään sähköä.

EVLunic Pro-latausrasioilla toteutettu EV-latausjärjestelmä on mahdollista liittää latausoperaattorin pilvipalveluun OCPP-tiedonsiirtoyhteydellä. 1 - 16 latausrasian kokonaisuus liitetään EVLunic Pro Master-latausrasiasta CAT-6 kaapeloinnilla reitittimen kautta tai 3G yhteydellä latauspalveluoperaattorin ohjaukseen. Jokainen lataustapahtuma valtuutetaan RFID-kortilla tai palveluntuottajan sivustopalvelun kautta, jolloin käyttäjän tunnistetiedot sekä tieto siirretyn energian määrästä siirretään OCPP-viestinä latausoperaattorin pilvipalvelimen tietokantaan. Latausoperaattoreilla on erilaisia palvelupaketteja, toimituslaajuuksia sekä lisäarvopalveluja liikehuoneistojen pysäköintilataukseen.

Hyvä muistaa EV-latausjärjestelmän suunnittelussa


Latauspisteen käyttäjän kannalta helppokäyttöisempi vaihtoehto on latausrasia, jossa on kiinteä latauskaapeli latausliittimellä kuin latausrasia jossa on pistorasia. Yleisesti EU:n alueella suosituksena on käyttää latausliittimenä Type 2 liitintä. Jotta EV-latausjärjestelmä olisi yhteensopiva myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen, kannattaa järjestelmä toteuttaa minimissään 3 x 16 A latauspisteillä, huolimatta siitä että merkittävä osa sähköautoista on ladattavia hybridejä jotka voivat käyttää latauksessa yhdestä vaiheesta 16 A. Toimintavarmuuden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi EVLunic-latausrasiat kannattaa asentaa tuulettuvaan tilaan siten, ettei rasioihin kohdistu suoraa auringonpaistetta eikä vesi- tai lumisadetta. Asennuspaikkana on ensisijaisesti seinäpinta, mutta rasiat voi asentaa myös asennukseen soveltuvalle jalustalle. Seinäasennuksen etuna on sen tuottama suoja yliajon ja myös talvisin lumien siirron kannalta, sekä kustannustehokkaampi syöttökaapelin pintakaapelointi.

Järjestelmän suunnittelussa tulee huomioida vaiheiden vuorottelu kolmen vaiheen osalta siten, että vältytään vinokuormalta. Sähköajoneuvon integroitu latauslaite käy latauskaapelin kautta lukemassa latausrasialta maksimi latausvirtatason ja säätyy sen mukaan. Integroitu latauslaite muuttaa vaihtovirran akustolle soveltuvaan muotoon tasavirraksi. Latausaika vaihtelee akuston kapasiteetin, varaustason, lämpötilan sekä ulkolämpötilan ja maksimilataustehon mukaan esimerkiksi 2–12 tuntia.

Koska sähköautojen käyttövoima-akustojen koot ovat kasvussa, tulevat lataustehot kasvamaan ja latauspisteen toimintaperiaate vaihtuu isommilla akuilla AC:stä DC:ksi. Tämän vuoksi kolmivaiheisena suunniteltu järjestelmä on yhteensopivampi myös tulevaisuuden tarpeiden kanssa.

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotevalintatyökalu
Dokumentit
Loading documents

Palvelut ja työkalut

  • Yhteydenotto

    Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

    Ota yhteyttä
Select region / language

Suositut linkit