TEN-T günleri, Riga

12 Avrupa Üye Devleti'nden Ulaştırma Bakanları, CEO'lar ve 1000'in üzerindeki nakliye firması, Avrupa Komisyonu tarafından Letonya Cumhurbaşkanlığı ile birlikte düzenlenen Riga'daki üst düzey ulaştırma konferansı "TEN-T Günleri" ne katıldı. Birliğin altyapı politikasının çekirdeğini oluşturan trans-Avrupa şebekeleri (TEN-T), Üye Ülkelerin ulaşım ağları arasındaki boşlukları kapatmak, darboğazları gidermek ve teknik engelleri aşmayı amaçlıyor. Bu seneki TEN-T Günleri, yeni trans-Avrupa ağlarının (TEN-T) yenilikçi finansman çözümleri bulmada karşılaştığı zorluklara odaklandı.

Konsorsiyum şirketleri


en_tentea_beneficiaries_logo3
Select region / language