Κώδικας Δεοντολογίας ΑΒΒ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ABB εφαρμόζεται παγκοσμίως σε όλους τους εργαζομένους, τα στελέχη και τους διευθυντές της ABB,συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων και θυγατρικών εταιρειών της ABB.

Οι υπάλληλοι της ABB εργάζονται σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου, έχουν διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και μιλούν δεκάδες γλώσσες.

Είμαστε υπερήφανοι για το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό μας και η πολυμορφία του μας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παρά τις διαφορές μας, όλοι οι εργαζόμενοι της ABB μοιραζόμαστε βασικές αρχές προσωπικής ακεραιότητας που καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε και μας διακρίνουν από τον ανταγωνισμό.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εκφράζει την ισχυρή συλλογική και ατομική μας δέσμευση για ακεραιότητα και παρέχει πρακτική καθοδήγηση στο εργατικό δυναμικό, στους προμηθευτές και στους εταίρους μας ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων παγκοσμίως.
Select region / language