Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτή ΑΒΒ

Οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στους ηγέτες της αγοράς χαρακτηρίζονται από ικανότητα, φιλοδοξία και ακεραιότητα. O Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτή ΑΒΒ αποτελεί το βασικό έγγραφο στο οποίο στηρίζουμε τις προσπάθειές μας να προμηθευόμαστε με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τις σωστές εταιρικές αξίες.

Στην ΑΒΒ εργαζόμαστε σκληρά, προκειμένου η επιχειρηματική μας δραστηριότητα να διέπεται από ηθική και σεβασμό απέναντι τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στην κοινωνία και το περιβάλλον. Θεωρούμε ότι οι Προμηθευτές μας αποτελούν τμήμα μιας "Εκτεταμένης Επιχείρησης" και έτσι αξιώνουμε από εκείνους να μοιράζονται τα ίδια πρότυπα βιωσιμότητας, όπως η ΑΒΒ. Αυτά τα επίπεδα προσδιορίζονται αναλυτικά στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτή ΑΒΒ που ακολουθεί.
Select region / language