Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών

Η ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΕ («ABB» ή «Εταιρεία»), παραμένοντας πιστή στην κουλτούρα ακεραιότητας που καλλιεργεί και επιδιώκοντας την τήρηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επαγγελματικής δεοντολογίας, υιοθετεί την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών (η «Πολιτική»), συμμορφούμενη παράλληλα στις υποχρεώσεις που καθιερώνει ο νόμος 4990/2022 (ο «Νόμος»).

Βασικός πυλώνας της Πολιτικής είναι η προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου.

Η Πολιτική έχει σκοπό την πληροφόρηση των προσώπων που προστατεύονται από το Νόμο σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής Αναφοράς και την ευαισθητοποίησή τους ως προς τις παραβιάσεις που καταλαμβάνονται από την Πολιτική. Σε καμία περίπτωση μέσω της αναδιατύπωσης των προβλέψεων του Νόμου με τρόπο πιο εύληπτο και κατανοητό , δεν περιορίζει την προστασία που παρέχει ο Νόμος στα προστατευόμενα πρόσωπα ούτε συρρικνώνει το πεδίο εφαρμογής του και την ισχύ των διατάξεών του.

Η ABB εγκαθιδρύει τους αναγκαίους διαύλους για την υποβολή επώνυμης ή ανώνυμης Αναφοράς γραπτώς ή προφορικώς. Ειδικότερα, η υποβολή Αναφορών είναι δυνατή με τους παρακάτω τρόπους:

  1. με γραπτή ή προφορική δήλωση στην Υπευθύνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) κα. Μαρία Τσιλιάκου, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Ακεραιότητας της ΑΒΒ (τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210 2891517),
  2. μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση maria.tsiliakou@gr.abb.com,
  3. μέσω αλληλογραφίας, με την αποστολή έγγραφης αναφοράς υπόψιν κας. Μαρίας Τσιλιάκου, Διευθύντριας Νομικών Υπηρεσιών και Ακεραιότητας της ΑΒΒ, στην Διεύθυνση: ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΕ, 13ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας, Μεταμόρφωση – Αττική, ΤΚ 144 52, Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να απευθυνθείτε στα Κανάλια Αναφοράς (Reporting Channels) του Ομίλου ABB μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: Reporting channels — ABB Group (global.abb)
Select region / language