Ενεργειακή αποδοτικότητα στη Βιομηχανία

Ενώ έχει γίνει μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι ιδιώτες καταναλωτές για να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους, οι σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και του κόστους στη βιομηχανία έχουν λάβει λιγότερη προσοχή.


Ωστόσο, με τις νέες προκλήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια και την αυξανόμενη πίεση για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η ανεκμετάλλευτη ευκαιρία ενεργειακής αποδοτικότητας στη βιομηχανία, γίνεται όλο και πιο επείγουσα.

Το playbook για την ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία, παρουσιάζει 10 δράσεις που μπορούν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και τις εκπομπές αερίων. Άμεσα.  
 

Μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 


Σήμερα υπάρχουν απτές λύσεις για την αντιμετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τμηματικά.

Webinar Ενεργειακής Αποδοτικότητας


Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε webinar από την ΑΒΒ, σε συνεργασία με στελέχη του κλάδου της βιομηχανίας, με θέμα συζήτησης την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον ρόλο της στη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Σχετικά με το Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότητας


Το Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότητας είναι ένα οικοσύστημα που ενώνει ανθρώπους με κοινές ιδέες και στόχους για έναν ενεργειακά πιο αποδοτικό κόσμο.

Επισκεφθείτε τη σελίδα

Συνέντευξη: Tarak Mehta και Morten Wierod της ΑΒΒ


Παρακολουθήστε τη συνέντευξη και μάθετε περισσότερα σχετικά με το Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότητας και τις δράσεις για άμεση μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Select region / language