Βιώσιμη ανάπτυξη μέσα στον χρόνο


Η ABB ακολουθούσε πάντα μια βιώσιμη προσέγγιση στις επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 130 χρόνια, πιέζουμε τα όρια της τεχνολογίας για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κάνουν τις δραστηριότητές τους πιο ενεργειακά αποδοτικές και παραγωγικές. Ως εργοδότης, έχουμε πάντα λάβει σοβαρά υπόψη τις κοινωνικές μας ευθύνες - αντιμετωπίζουμε τους υπαλλήλους και τους εργολάβους μας με δικαιοσύνη, σεβασμό και συμβάλλουμε στις κοινότητές μας. Ξεκινήσαμε να καταγράφουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα το 1994 και το 2000 επεκτείναμε τις αναφορές μας με την κυκλοφορία της έκθεσης βιωσιμότητας.
2022

Η ΑΒΒ παρουσιάζει σταθερή πρόοδο όσον αφορά στους στόχους μας για τη βιωσιμότητα έως το 2030 και αναπτύσσει το πρώτο μας μοντέλο δημιουργίας αξίας, για να αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

2021

Η ΑΒΒ αρχίζει να εφαρμόζει το Πλαίσιο για τη Βιωσιμότητα 2030 και σημειώνει μεγάλη πρόοδο στη δημιουργία των βάσεων για την περαιτέρω ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε όλες τις δραστηριότητές μας και στην αλυσίδα αξίας.

2020

Η ABB εγκαινιάζει τη στρατηγική της για τη βιωσιμότητα το 2030 που εστιάζει στην εξισορρόπηση των αναγκών της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας για τη δημιουργία επιτυχίας για όλους τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο βασικός της στόχος είναι η ουδετερότητα του άνθρακα.

2018

Η ABB εισάγει ένα παγκόσμιο σύστημα διαχείρισης HSE / SA για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα δημιουργώντας σαφείς και κοινές προσδοκίες σε όλες τις παγκόσμιες επιχειρήσεις μας.

2017

Η ABB απλοποίησε τον αριθμό των μέτρων εντός των στόχων μας για το 2020 και συμπεριέλαβε νέους στόχους για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, την ισότητα των φύλων και την ευημερία των εργαζομένων.

2016

Η ABB εγκαινιάζει πρωτοβουλία υγείας και ευεξίας για την προώθηση και ενσωμάτωση καλών πρακτικών υγείας στην καθημερινή ζωή όλων των εργαζομένων μας.

2015

Η ΑΒΒ επεκτείνει τη δέσμευσή της προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, προβάλλοντας την εικόνα της ως μία εταιρεία που αναλύει και προωθεί τις επιδόσεις της βιωσιμότητάς της μέσω των Αναφορών Βιωσιμότητας.

2014

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη Παγκόσμια Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας του Ομίλου ΑΒΒ, προσελκύοντας 140.000 συμμετέχοντες σε περίπου 2.500 εκπαιδεύσεις, σε διάφορα μέρη του κόσμου.

2013

Η ABB εγκαινιάζει ένα νέο σύνολο στόχων βιωσιμότητας μέχρι το 2020.

2012

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της Βιωσιμότητας των Προμηθευτών, ο Όμιλος ΑΒΒ διεκπεραίωσε με επιτυχία 121 ελέγχους και εκπαιδεύσεις σε περισσότερους από 1.000 προμηθευτές και 1.250 εργαζόμενους.

2011

Η ABB εκπλήρωσε τον ετήσιο στόχο της να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 2,5 τοις εκατό.

2010

Η ΑΒΒ ανέλαβε τη μεγαλύτερη έρευνα σε θέματα βιωσιμότητας των ενδιαφερόμενων μερών, που έγινε ποτέ. Συμμετείχαν περισσότερα από 500 άτομα και οργανισμοί.

2009

Η ABB κερδίζει βραβεία για τα επιτεύγματά της σε θέματα Βιωσιμότητας σε 14 χώρες.

2008

Οι επιθεωρήσεις κατανάλωσης ενέργειας είχαν ως αποτέλεσμα βελτιώσεις στα έργα. Η ενεργειακή κατανάλωση της ΑΒΒ μειώθηκε στο 45 τοις εκατό.

2007

Ο Όμιλος εκπλήρωσε τους στόχους που είχε θέσει σχετικά με τη μείωση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, επιτυγχάνοντας μείωση κατά 5 τοις εκατό ανά κατασκευαστική μονάδα.

2006

Ο νέος Κώδικας Συμπεριφοράς του Ομίλου ΑΒΒ μεταφράζεται σε 45 γλώσσες.

2005

H ABB συμμετέχει με ομάδα εταιρικής υποστήριξης στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

2004

Η ABB ξεκινάει έρευνα για να γίνει μεσοπρόθεσμα εταιρεία «ουδέτερη» στο CO2.

2003

Η ABB συμμετέχει στην Πρωτοβουλία των Ηγετικών Εταιρειών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

2002

Στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής στο Γιοχάνεσμπουργκ, η ABB εισηγείται και εγκαινιάζει την πρωτοβουλία "Πρόσβαση στην Ηλεκτρική Ενέργεια".

2001

Ο Δείκτης Βιωσιμότητας Dow Jones κατατάσσει την ABB στην κορυφή για τρίτη συνεχή χρονιά.

2000

Η ABB εγκαινιάζει την κοινωνική πολιτική και δημοσιεύει την πρώτη αναφορά Βιωσιμότητας, η οποία συμπεριελάμβανε την απόδοση σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα.

1999

Στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας η ABB ξεκινά το δικό της πρόγραμμα μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου.

1998

O CEO της ΑΒΒ συμμετέχει ενεργά και συμβάλλει στην Παγκόσμια Επιτροπή για τα Φράγματα. Η Επιτροπή αυτή δημιουργεί και προωθεί τις κατευθυντήριες γραμμές για τα υδροηλεκτρικά έργα ισχύος.

1997

Η ABB παρουσιάζει λογισμικό και βάση δεδομένων δεύτερης γενιάς για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής των προϊόντων της.

1996

Η ABB εισάγει το πρότυπο ISO 14001 και πιστοποιείται σε συνολικά 50 χώρες.

1995

Η ABB δημοσιεύει τους περιβαλλοντικούς της στόχους και 15 έδρες του Ομίλου σε διάφορες χώρες πιστοποιούνται σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα BS 7750 ή EMAS

1994

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης τίθενται ως στόχος για τον Όμιλο, συμπεριλαμβάνοντας 43 χώρες.

1993

Τριάντα οκτώ χώρες συμμετέχουν στην εκκίνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της ΑΒΒ.

1992

Η ABB εγκαινιάζει την οργάνωση της σε θέματα περιβάλλοντος, καθώς και ένα συμβουλευτικό συμβούλιο περιβάλλοντος.

Select region / language