Βιώσιμη ανάπτυξη

Ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα σε ό,τι κάνουμε

Στην ABB, ακολουθούσαμε πάντα μια βιώσιμη προσέγγιση στις δραστηριότητές μας. Η βιωσιμότητα είναι ένα βασικό μέρος του σκοπού της εταιρείας μας και της αξίας που δημιουργούμε για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πιστεύουμε ότι η αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει πρόοδο προς έναν υγιέστερο και πιο ευημερούμενο κόσμο, σήμερα και για τις μελλοντικές γενιές. Αυτό σημαίνει εξισορρόπηση των αναγκών της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας. Για να το επιτύχουμε, ενεργούμε και ενσωματώνουμε αυτήν την προσέγγιση στις επιχειρήσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας μας, δημιουργώντας ανώτερη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 
Μέσω των κορυφαίων τεχνολογιών και των υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών μας, συμβάλλουμε επίσης στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, των οποίων η ABB υπήρξε πάντα ισχυρός υποστηρικτής.
"Στην ABB, ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα σε ό,τι κάνουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία. Αυτό ξεκινά με τη βοήθεια που παρέχουμε στους πελάτες μας για να μειώσουν τις εκπομπές και να διατηρήσουν τους πόρους τους, όπου κάνουμε το μεγαλύτερο αντίκτυπο και επεκτείνεται στις δικές μας δραστηριότητες, στους προμηθευτές και στις κοινότητες που εξυπηρετούμε. Προσπαθούμε πάντα να είμαστε υποδειγματικοί εταιρικοί πολίτες οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε."
– ABB CEO, Björn Rosengren

Η στρατηγική μας για την αειφορία

Η προσέγγισή μας

Δράσεις Βιωσιμότητας ΑΒΒ Ελλάδος

Select region / language