Συμβολή στους στόχους αειφόρου ανάπτυξης (SDGs)

Υιοθετήθηκε από τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015, η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 που περιέχει 17 Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs), για να οδηγήσει τον πλανήτη και τους ανθρώπους στην ειρήνη και την ευημερία μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας.

Η ABB πιστεύει ότι η παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα έχει υποχρέωση να υποστηρίξει την επίτευξη αυτών των στόχων. Εστιάζουμε στους στόχους (SDGs) στους οποίους μπορούμε να έχουμε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, ενώ εφαρμόζουμε δράσεις που συμβάλλουν και στους υπόλοιπους.

Η στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα υποστηρίζει την επίτευξη και των 17 στόχων αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Μέσω των κορυφαίων τεχνολογιών και βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών, συμβάλουμε σε επτά από τους στόχους άμεσα: 7 (Προσιτή και καθαρή ενέργεια), 11 (Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες), 9 (Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές),6 (Καθαρό νερό και αποχέτευση),12 (Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή), 8 (Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη)  και 17 (Συνεργασία για τους στόχους). Συμβάλλουμε επίσης έμμεσα στους άλλους 10 στόχους.

Select region / language