Χωρίς συμβιβασμούς στην επιδίωξη μηδενικού τραυματισμού

Οι τέσσερις τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της ABB έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τους χαμένους χρόνους τραυματισμών τόσο στους εργαζομένους όσο και στους εργολάβους

Το να κάνουμε την ABB πιο ασφαλές μέρος για εργασία είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Στόχος μας είναι ότι όλοι όσοι εργάζονται στην ABB να επιστρέφουν στο σπίτι με ασφάλεια κάθε μέρα. Το να διατηρούμε τους ανθρώπους μας ασφαλείς δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας. Διασφαλίζει τη φήμη ως ο καταλληλότερος συνεργάτης για τους πελάτες μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σύστημα Διαχείρισης HSE / SA


Το 2020, επικεντρώσαμε τις προσπάθειές μας στην αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό των πολιτικών μας για την Ασφάλεια,Υγεία και το Περιβάλλον (HSE) στην ABB. Κατά τη διάρκεια του έτους, εργαστήκαμε για να απλοποιήσουμε τα πρότυπα σε αυτό το σύνολο εγγράφων - που αναφέρονται εσωτερικά ως το ABB Way for HSE και Security Management System - έτσι ώστε να μπορούν να τα συμβουλεύονται γρήγορα και εύκολα οι υπάλληλοι και οι εργολάβοι μας.

Στο τέλος της διαδικασίας αναθεώρησης, είχαμε δημιουργήσει ένα πλήρες σύνολο σαφών και απλών εγγράφων που περιγράφουν λεπτομερώς τις υποχρεωτικές απαιτήσεις HSE για όλες τους επιχειρηματικούς μας τομείς σε όλο τον κόσμο, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. Αυτές οι απαιτήσεις θα διανεμηθούν το 2021 μαζί με έναν οδηγό για την εφαρμογή τους.

Επιπλέον, το 2020 τα διαφορετικά πρότυπα του Συστήματος Διαχείρισης HSE / SA που πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 14001 και 45001 μεταφράστηκαν σε 17 γλώσσες. Αυτό θα διευκολύνει την ερμηνεία και την εφαρμογή αυτών των προτύπων από το προσωπικό της ABB σε όλο τον κόσμο.
Select region / language