Περιβαλλοντική συνείδηση

Η ABB Ελλάδος ενσωματώνει στη στρατηγική της πολιτικές προσανατολισμένες στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης

Η ΑΒΒ, αναγνωρίζοντας την ευθύνη όλων όσων έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στην κοινωνία και κυρίως στις επερχόμενες γενιές ένα καλύτερο αύριο, ενσωμάτωσε στη στρατηγική της μία πολιτική προσανατολισμένη στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, στοχεύει συνεχώς στη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος και στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της, καθώς και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της συμμετοχής της σε έργα εκμετάλλευσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, αλλά και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών φιλικών προς το Περιβάλλον.

Η ΑΒΒ Ελλάδος για την προστασία του περιβάλλοντος

Φωτοβολταϊκό πάρκο κτιρίων Μεταμόρφωσης

Στις στέγες των κτιρίων των κεντρικών γραφείων της στην Μεταμόρφωση, η ΑΒΒ έχει εγκαταστήσει από το 2012 φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 71,9 kWp. Με τη λειτουργία του πάρκου αποτρέπεται η εκπομπή περισσότερων από 80 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Δραστηριότητες με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Γενικά η επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, ωστόσο γίνεται διαρκώς παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της.

Προτεραιότητά μας το καθαρό και υγιές περιβάλλον

Σε όλες τις εγκαταστάσεις της ΑΒΒ έχει υιοθετηθεί μία στοχευμένη πρακτική για ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον. Με αυτό έχει πετύχει σημαντική βελτίωση του λειτουργικού κόστους, προωθώντας παράλληλα την ιδέα της φιλικότητας προς το περιβάλλον.

Πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η ΑΒΒ παράγει, διανέμει και προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς τους χρήστες και το περιβάλλον. Όλες οι εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα είναι πιστοποιημένες με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης EMS ISO 14001:2018.

Βιοκλιματικά κτίρια με έξυπνα συστήματα διαχείρισης

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα κτίρια που αποτελούν υπόδειγμα εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων, είναι σχεδιασμένα βιοκλιματικά και χρησιμοποιούν το έξυπνα συστήματα διαχείρισης κτιρίων με αυτοματοποιημένους μηχανισμούς αυτοπαρακολούθησης και αυτοβελτίωσης, ABB Ability™.

Συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης

Σε συνεργασία με επίσημους φορείς, όπως η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Ε.Ε.Α.Α., η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ., η ΑΦΗΣ ΑΕ., η ΑΒΒ συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών, χαρτιού, αλουμινίου, συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μικροσυσκευών καθώς και μπαταριών, που υλοποιούνται από τις εταιρείες αυτές.
Select region / language