Η ΑΒΒ Ελλάδος συμμετέχει στην πρωτοβουλία "Πράσινη αποστολή"

Στην ΑΒΒ υιοθετούμε τον σωστό τρόπο ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου - οξέως

Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας του Ομίλου ΑΒΒ για το Περιβάλλον, η ΑΒΒ Ελλάδος έχει ενταχθεί στην «Πράσινη Αποστολή» ("Green Mission" - www.greenmission.gr ), όπου εταιρείες με εγχώρια και διεθνή δραστηριότητα αποδεικνύουν έμπρακτα τις προσπάθειες τους για ένα καθαρότερο περιβάλλον. Σκοπός της Πράσινης Αποστολής είναι ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου - οξέως και η ενημέρωση του κοινού και των εταιρειών για τα οφέλη που προσφέρει αυτή η ανακύκλωση.

Οι μπαταρίες μολύβδου - οξέως χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό στα οχήματά τους (αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσικλέτες), αλλά και από τις εταιρείες καθημερινά σε UPS, περονοφόρα οχήματα, συστήματα συναγερμού και εφεδρικού φωτισμού, και η μη ορθή ανακύκλωσή τους προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, λόγω των βαρέων μετάλλων που περιέχουν. Ενδεικτικό είναι ότι δύο μόνο απορριπτόμενες στο περιβάλλον μπαταρίες αρκούν για να καταστρέψουν περίπου 2.500 λίτρα νερού, την ποσότητα δηλαδή που θα πιει μια τετραμελής οικογένεια σε έναν χρόνο!

Στην ΑΒΒ

  • Προστατεύουμε το περιβάλλον και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της ζωής μας.
  • Μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής τους.
  • Εξοικονομούμε πρώτες ύλες και ενέργεια.
  • Συνεισφέρουμε στον πολιτισμό, εφόσον η διαχείριση των αποβλήτων είναι δείκτης πολιτισμού.

Ως εταιρεία-μέλος της Πράσινης Αποστολής δεσμευόμαστε για τον έλεγχο της πορείας του αποβλήτου μέχρι και την τελική ανακύκλωση, την επιλογή των κορυφαίων περιβαλλοντικών τεχνολογιών ανακύκλωσης και τη συμμετοχή μας στις δράσεις της πρωτοβουλίας αυτής.

center

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp