Decathlon Services Report

Att leverera rätt rapporter till rätt användare vid rätt tidpunkt är en viktig del av verksamheten vid anläggningarna, inte bara inom reglerade branscher. Med Decathlon Services Report kan du enkelt skapa de rapporter du behöver för att hålla ordning på dina resultat.

Decathlon Services Report är ett omfattande rapportpaket som körs som en integrerad del av Decathlon Services. Paketet gör att användarna enkelt kan skapa de rapporter som behövs, inklusive data från alla datakällor eller Decathlon-appen. Slutrapporterna går enkelt att skriva ut, dela med andra eller analysera vidare i den smarta och interaktiva Decathlon Dashboard-appen.

Exempel på typiska Decathlon-rapporter:

 • Olika dagliga, veckovisa och månadsvisa rapporter inklusive nyckeltal, processmätningar, processhändelser och revisionshändelser
 • Nyckeltal och produktionsdata för tillverkning
 • Olika rapporter kring energiförbrukning från Energy Monitor-appen
 • Systemdiagnostik, resultat och underhåll av Decathlon Service

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar
Arbetsflöde
 • Ett enda arbetsflöde, från utformning av rapporter till kommenterade, undertecknade och godkända rapporter.
 • Ett gemensamt harmoniserat rapportkoncept för alla Decathlon-appar och datakällor. 
 • Utformning och vyer för rapporter på alla Decathlon View-klienter.
 • Slutrapporterna går enkelt att analysera vidare i den smarta och interaktiva Dashboard-appen.
Rapportarbetsflödet innehåller följande huvudsteg: 
 1. Utformning av rapportmallar. Välj de väldefinierade rapportdatakällor som behövs för rapporten. Det kraftfulla verktyget för utformning av rapporter ger snabb konfiguration av rapportmallar, inklusive återanvändning, versionskontroll och godkännande av rapportmallar.
 2. Förhandsgranskning av rapportmallar. Det är enkelt att förhandsgranska rapportmallar. Detta ger snabb och enkel verifiering av rapporterna parallellt med själva utformningen.
 3. Schemaläggning av rapporter. En flexibel schemaläggare kör rapportmallar med definierade indataparametrar till slutrapporterna. Rapporterna kan sparas i olika utdataformat och på olika platser.
 4. Visning av rapporter och tilldelning av kommentarer och signaturer. Sökfunktionen gör det enkelt att hitta och visa slutrapporter. Kommentarer och signaturer för att godkänna rapporter utgör ett stöd inom bland annat reglerade branscher och för miljörapporter.
 5. Slutåtgärder för godkända rapporter. Exempel på rapportåtgärder är att skriva ut, skicka eller publicera rapporter via olika typer av informationsportaler.

External channels

Loading documents
Select region / language