Insamling och lagring av data

Samla in, lagra och organisera värdefulla produktionsdata från alla anläggningens styrsystem och olika datakällor

För fullständig inblick i en industriell anläggning krävs datainsamling under hela produktionskedjan. Decathlon Services Connect ger robust, cybersäker insamling av data från alla styrsystem och gränssnitt samt data som finns i alla andra datakällor, till exempel ERP, CMMS, databaser och platta filer. Decathlon History ger långsiktig lagring av processdata och transaktionsdata.

Vill du ha produktinformation eller service?

Connect

Connect är en portfölj med datakopplingar som utgör en säker, snabb och kraftfull anslutningslösning för lagring av processdata, integration och dataåtkomst till andra datakällor. I styrsystemets nätverk körs Connect som en programvara för datainsamling. Kopplingarna använder buffrar för att säkerställa datalagring, även om länken till Decathlon-huvudservern kan vara nere. Dessutom tillåter Connect användning av redundanta insamlingsenheter för att säkerställa hög tillgänglighet. Systemet är mycket snabbt och kan hantera tusentals ändringar per sekund med en upplösning på 100 nanosekunder. Connect ger även realtidsvärden för alla signaler som lagras i Decathlon History och kan på ett säkert sätt skriva data till styrsystemet.

Dessutom tillhandahåller Connect integrering med olika datakällor, till exempel databaser och ERP-system. Decathlon Services tillhandahåller standardintegrering med till exempel SQL Server. Andra datakällor kan enkelt integreras med det kraftfulla Accessor-konceptet och mallarna i Decathlon SDK (Software Development).

Det inbyggda Connect to System 800xA utnyttjar fördelarna med den kraftfulla Extended Automation. Datainsamling till Decathlon konfigureras som del av det standardiserade arbetssättet i 800xA, inklusive automatisk synkronisering av taggar för effektiv ändringshantering och systemunderhåll. Alla processdata som lagras i Decathlon History finns tillgängliga via 800xA-arbetsplatser för trender, presentation av händelser och Excel-rapporter.

For ABB Essential Automation och styrsystem från tredje part, använder Connect en generisk OPC-datakontakt. De gränssnitt som stöds är OPC DA, HDA och UA. Datainsamlingen konfigureras med Decathlon History-konfigurationsverktyget, inklusive kraftfulla tekniska verktyg för stora datamängder.

History

Decathlon-servern med History finns normalt sett utanför styrsystemets domän. Servern ansluts till och lagrar data från olika styrsystem och andra applikationer via Decathlon Services Connect. History lagrar stora mängder processdata med mycket höga hastigheter, normalt med tidsstämplade serievärden och händelsedata.

History har stöd för upp till 150 000 loggar, flerårig lagring och stor genomströmning. Aggregerade data (till exempel Min, Max, Sum, Snitt, Minut, Timme, Dag, År) kan tas fram utan ytterligare konfiguration med standardberäkningar. Ytterligare dataomvandling och beräkning kan enkelt tillämpas med den inbyggda, kraftfulla beräkningsmotorn. History har även stöd för säkra skrivtransaktioner, inklusive autentisering och "Audit Trail", spårbarhet till styrsystemets nätverk.

Decathlon History-servern tillhandahåller väldefinierade ODBC- och OPC-gränssnitt för dataintegrering till alla MOM-applikationer (driftövervakning) eller ERP-system (Enterprise Resource Planning). Decathlon Services-servern med History fungerar som ett nav som ansluter olika ISA-95 nivå 3-system med standardgränssnitt som ODBC och OPC DA, HDA, UA.


External channels

Select region / language