Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Instalační jistič S 200 M UC

S 200 M UC je instalační jistič ABB pro použití na střídavý a stejnosměrný proud. Ohromuje svým provozním rozsahem a náležitě širokým rozsahem různých schválení.

Řada instalačních jističů S 200 M UC obsahuje permanentní magnety ve vnitřních komorách pro zhášení elektrického oblouku s napětím až 500 V DC a proudem Icu = 4,5 kA. Použití těchto komponent ustavuje polaritu jističů, a proto je třeba zapojit napájení jističů v určitém pořadí. Závazné schéma zapojení řetězce a měniče se dodává spolu s výrobkem.

Hlavní výhody     

  • vhodný pro střídavý i stejnosměrný proud, takže je nutné zajišťovat skladové zásoby pouze u jedné položky
  • vysoká zkratová odolnost pro střídavý i stejnosměrný proud
  • schválení pro celosvětové použití miniaturních jističů
  • veškeré stávající příslušenství řady System pro M Compact® lze s novou modelovou řadou snadno kombinovat


Hlavní vlastnosti   
 

  • ukazatel polohy kontaktu (CPI) jasně ukazuje polohu hlavních kontaktů
  • veškerá schválení jsou pro snadnou identifikaci uvedena laserovým potiskem na krytu jističe
  • veškeré stávající příslušenství řady System pro M Compact® lze s novou modelovou řadou snadno kombinovat

Související produkty