Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Řada MNS R

Motorové řídicí centrum s přístupem zezadu

Díky umístění silových kabelů v zadní části rozváděče a možnosti instalace dvou vzduchových jističů v tomtéž panelu bez jakéhokoli snížení výkonu se u řady MNS R významně zmenšuje šířka rozváděče.

Chcete-li dosáhnout maximální úrovně bezpečnosti obslužného personálu i personálu údržby, mohou být pomocné svorky a řídicí kabely umístěny na přední straně rozváděče, čímž lze dosáhnout jejich přehledného oddělení od silových kabelů a svorek umístěných v zadní části.

Hlavní výhody

  • nepřekonatelná bezpečnost pro ochranu pracovníků a výrobního závodu
  • spolehlivost, flexibilita a přizpůsobitelná velikost
  • snadná údržba prostřednictvím speciálně umístěných kabelů a svorek
  • významně snížená prostorová náročnost, dva integrované vzduchové jističe na jediném panelu
  • omezení projektových nákladů

Hlavní vlastnosti 

  • skutečný proud u jističů 6 300 A, u hlavních přípojnic 8000 A
  • krátkodobě snáší proudy až 120 kA
  • odolnost proti elektrickému oblouku 
  • separace až do max. třídy 4b (IEC), třída 4 typ 7 (BS)

Loading documents

Související výrobky