Global site

Pojistkové vložky

Typ DIN, řada nožových pojistkových vložek

ABB nabízí úplnou řadu nožových pojistkových vložek dle DIN 43620 od 2 do 1 600 A, 500 V a 690 V v charakteristikách aM a gG.

Vysoká výkonnost a spolehlivost
Pojistky mají velmi vysokou omezovací schopnost, řeší poruchy rychle, a to na různých úrovních napětí a zkratových proudů. Při vypnutí zkratu pojistkami nevznikají žádné emise plynů.

Zkrácení prostojů a nižší náklady na údržbu
Pojistky lze vyměnit snadno a rychle a poskytují selektivní koordinaci. Jakmile se objeví porucha, odpojí se pouze postižená část sítě, zatímco zbývající část sítě funguje dál. Nabízíme výrobky s integrovanou funkcí sledování pojistek a také samostatné přístroje pro elektronické monitorování stavu pojistek.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nástroje a podpora

Související výrobky