Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Pojistkové vložky

Typ DIN, řada nožových pojistkových vložek

ABB nabízí úplnou řadu nožových pojistkových vložek dle DIN 43620 od 2 do 1 600 A, 500 V a 690 V v charakteristikách aM a gG.

Vysoká výkonnost a spolehlivost
Pojistky mají velmi vysokou omezovací schopnost, řeší poruchy rychle, a to na různých úrovních napětí a zkratových proudů. Při vypnutí zkratu pojistkami nevznikají žádné emise plynů.

Zkrácení prostojů a nižší náklady na údržbu
Pojistky lze vyměnit snadno a rychle a poskytují selektivní koordinaci. Jakmile se objeví porucha, odpojí se pouze postižená část sítě, zatímco zbývající část sítě funguje dál. Nabízíme výrobky s integrovanou funkcí sledování pojistek a také samostatné přístroje pro elektronické monitorování stavu pojistek.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nástroje a podpora

Související výrobky