Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Výměny NN zařízení

Pomáháme nahradit zastaralé vybavení s ohledem na krátkou dobu odstávky

Pokud potřebujete vyměnit rozvodnu nebo spínací prvek vysokého napětí - od ABB nebo jakéhokoliv jiného výrobce - můžeme nabídnout široké portfolio našich řešení. 

Náš tým vám pomůžou vybrat optimální náhradní produkt s požadovanými vlastnostmi. Nabízíme ochranné a řídicí terminály, výkonové jističe nn, měřicí transformátory, senzory, rozvaděče nn nebo modulární rozvodny.

Dle ABB modelu řízení životního cyklu produktů, je doporučeno, aby byl NN produkt modernizován nebo vyměněn na konci svého životního cyklu. 

Proč ABB?

  • Síť servisních středisek blízko u vás
  • Naše poradenské služby jsou k dispozici pro vaši podporu
  • Zvláštní péče je věnována hladkému přechodu k novým aplikacím a řešením
  • Ekologická likvidace starých zařízení

 

 

 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Dále nabízíme