Inva-wc:n hätäkutsujärjestelmä

Järjestelmä palvelee liikuntarajoitteisia ja muita avun tarpeessa olevia WC-tiloissa.

Painettaessa wc:n sisätiloihin asennettua hälytyspainiketta WC:n ulkopuolella olevan hälyttimen merkkivalo alkaa vilkkua ja summeri soida. Painikkeeseen syttyy rauhoitusmerkkivalo merkiksi käyttäjälle, että avunpyyntö on toiminut. Hälytys on voimassa, kunnes se kuitataan. Järjestelmä voidaan varustaa useammalla rinnakkaisella hälytyspainikkeella.
Liitettävissä KNX-taloautomaatioon


Järjestelmä voidaan varustaa useammalla rinnakkaisella hälytyspainikkeella ja se voidaan liittää sisääntuloyksikön US/U2.2 avulla KNX-taloautomaatio järjestelmään. Näin voidaan kerätä erikseen rakennuksessa olevat inva-WC:t yhteiselle hälytystaululle tai valvomoon.

KNX-taloautomaatiojärjestelmää voidaan hyödyntää seuraavissa järjestelmissä:
    •  Varattuvalo
    •  Palvelutalon avunpyyntö
    •  Hätähälytys
    •  Kosteusvalvonta
Katso myös

Select region / language