InSite-monimittausjärjestelmä

Entistä skaalautuvampi, joustavampi ja pienempi

InSite-monimittausjärjestelmä on ratkaisu kulutuksen seurantaan ja kuormien valvontaan sekä ohjaukseen kaikissa sähkönjakelun kohteissa.

Ohjausyksiköllä kerätään tietoja mittaus- ja muista laitteista, ja kerätyt mittaustiedot tai muu tilatieto voidaan nähdä ja analysoida InSite-verkkopalvelimessa tai jakaa muihin järjestelmiin.

 • Ratkaisu energiankäytön seurantaan ja kuorman hallintaan
 • Mukauta järjestelmä kaikkiin sovellustarpeisiin asentamalla laajennusmoduulit kompaktiin SCU200*-ohjausyksikköön
 • Liitä myös sähköautojen laturit, aurinkosähköjärjestelmät, lämpöpumput jne. samaan järjestelmään
 • CMS-virta-antureilla joustava ja kompakti monimittausratkaisu

Tarvitsetko lisätietoa?

Edut

Skaalautuvuus
 • Monenlaiset keskukset sähkönjakelussa
 • Uudet ja jälkiasennettavat kohteet
 • Aina asuinrakennuksista teollisuus kohteisiin
Joustavuus
 • Useat rajapinnat muihin järjestelmiin
 • Kenttälaitteita monipuolisesti liitettävissä
 • Reaaliaikaisten tietojen käyttö integroidun InSite-verkkopalvelimen kautta
Energiatehokkuus
 • Ymmärrä analysointitoiminnon avulla, mihin energia kuluu
 • Energian- ja kuormanhallintatoimintojen helppo käyttöönotto
 • Kuormien ja laitteiden ajastus

Tutustu mallistoihin


Avaa klikkaamalla
Kotitaloudet ja pienet liikerakennukset

Ohjausyksikkö SCU200

 • Monenlaisten kommunikoivien laitteiden, kuten katkaisijoiden, mittareiden, virta-antureiden, mutta myös sähköautojen latureiden tai lämpöpumppujen etävalvonta
 • Varustettu 1 WiFi-portilla ja 3 sarjaportilla (Ethernet RJ45, RS485 Modbus RTU:lle, Insite-väylä)
 • Tiedonsiirtoa varten tuotteeseen on integroitu Modbus RTU-, TCP-, REST API-, WiFi- ja Websocket-protokollat. Verkkokäytön kyberturvallisuudesta huolehtivat crypto engine, turvallinen käynnistys ja turvallinen tallennus.

Laajennusmoduulit

 • Enintään 5 laajennusmoduulin lisäys SCU200-ohjausyksikköön
 • Energiamittarimoduuli toimii omilla avattavilla virtamuuntajilla
 • Langaton M-bus mahdollistaa tiedonkeruun jopa 16 kenttälaitteesta, esimerkiksi sähkö-, kaasu- tai vesimittareista
 • Koko InSite-järjestelmä saa käyttöjännitteensä teholähdemoduulista, joka muuntaa sähkön 240 V AC:stä 24 V DC:ksi

Älykäs lisävaruste / merkinantolaite

Älykkäät lisävarusteet/merkinantolaitteet voidaan kytkeä Insite-väylään, INS-lattakaapelilla ja väylä liittimellä, ja ne ovat yhteensopivia useimpien ABB:n johdonsuoja- ja vikavirtasuoja-sarjojen kanssa.

Verkkopalvelin

Käyttöliittymästä voi tarkastella kulutusta sekä määrällisesti että kustannuksina ja analysoida pitempiaikainen kulutus historiatietojen avulla. Käyttöliittymä toimii kuten nettisivu ja se näkyy tavallisessa nettiselaimessa (esim. Edge, Chrome). Käyttöönotolle on opastettu toiminto joka vaiheittain opastaa eteenpäin kunnes koko järjestelmä on määritetty ja käyttövalmis.


Avaa klikkaamalla
Suuret liike- ja teollisuusrakennukset

Ohjausyksikkö SCU100

 • Kerää mittaustietoja samanaikaisesti jopa 16 energia- ja tehomittarista sekä 96 virta-anturista ja digitaalisesta anturista
 • Useita rajapintoja millä liittää muihin järjestelmiin (Modbus RTU, TCP tai SNMP v1, v2 ja salattu v3)

Digitaaliset tulo- ja lähtömoduulit

Digitaalisilla tulo- ja lähtömoduuleilla voidaan vastaanottaa kärkitietoa ja antaa kärkitietoa sekä ohjata muita laitteita. Valikoimassa on kolme laitetta:

 • Tulomoduuli DM11
 • Lähtömoduuli DM00
 • Tulo-/lähtömoduuli DM10

Lähdöt soveltuvat esim. releiden, kontakoreiden ja muiden laitteiden ohjaamiseen sekä hälytys/tilatietolähdöiksi. Tuloilla voidaan valvoa esimerkiksi tilatietoja DIN-kiskolaitteista tai kytkentäkertoja tai pulssitietoa pulssi-mittareilta.

Verkkopalvelin

Sisäänrakennettu verkkopalvelin tarjoaa intuitiivisen käyttöliittymän mitattuihin tietoihin, kokoonpanoasetuksiin ja järjestelmäparametreihin. Käyttöliittymästä voi nähdä kerätyt mittaustiedot jokaisesta laitteesta, tämänhetkiset ja historiatiedot. On myös mahdollista luoda kulutusryhmiä jossa useamman mittarin kulutustieto yhdistetään. Lisäksi automaattiset toiminnot voidaan asettaa reagoimaan nopeasti valittuihin tapahtumiin. 

Energianhallintatoiminnot

Laajennetun InSite-verkkopalvelimen avulla voit...

Checkboxvisualisoida, analysoida ja hyödyntää reaaliaikaista dataa energiankäytön ymmärtämiseksi

Checkboxnähdä energiankulutuksen ja muiden mittaustietojen historiatietoja

Checkboxsuorittaa käyttöönoton vaiheittaisen ohjatun asennuksen avulla 

Checkboxsäästää käyttöönottoaikaa useimpien ABB:n kenttälaitteiden automaattisella tunnistuksella

Checkboxennakoida laitteiden huoltoja

Checkboxasettaa automatisoituja kuormien ohjauksia

CMS-anturit

Pieni koko, valtava suorituskyky


CMS-anturit, jotka ovat 18 tai 25 mm leveitä, ovat markkinoiden pienikokoisimpia ja suorituskykyisimpiä virta-antureita. Niillä voidaan tehdä äärimmäisen tarkkoja ja tehokkaita mittauksia ja niitä voidaan asentaa joustavasti kaikenlaisissa kojeistoissa. Yhdellä laitteella voidaan mitata vaihto-, suora- ja yhdistelmävirtoja 160 ampeeriin asti (TRMS). Mittaustiedot lähetetään jokaisesta anturista digitaalisesti CMS-väyläliitännän kautta keskusyksikköön.

Anturit voidaan asentaa kaikkiin DIN-kiskokomponentteihin tai SMISSLINE-komponentteihin tai kiinnittää suoraan kaapeleihin, mikä minimoi kaapeloinnin tarpeen kojeistossa.
Antueita on kahta mallia, suljettu ja avoin:
Suljetut anturit ovat saatavina  20 - 80 A virroille (leveys 18 mm) ja 40 - 160 A virroille (leveys 25 mm).
Avoimet anturit ovat saatavina 20 -80 A virroille (leveys 18 mm).

Avoimet anturit laajentavat järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia ja ovat U:n muotoisen mallinsa ansiosta nopeita ja helppoja asentaa ilman sähkönsyötön keskeytymistä. Niitä käyttämällä voidaan taata jälkiasennus aiempaan järjestelmään ja nopea kaapelointi, joka voidaan tehdä ilman sähkönsyötön keskeytystä ja erikoistyökaluja.

Tuotetiedot ja dokumentit

Products
Downloads
Loading documents
Select region / language