ProService portal

Portal ProService zapewnia przegląd zainstalowanego u klienta systemu ABB-free@home®
- za jego zgodą. Działając zdalnie, instalatorzy mogą zobaczyć wszystkie podłączone czujniki
i aktuatory oraz potwierdzić, jaka wersja oprogramowania sprzętowego jest zainstalowana, bez konieczności obecności w domu klienta.

Główne korzyści

Zdalna konserwacja

Jeśli klient potrzebuje pomocy, za pośrednictwem tego portalu instalator może uzyskać dostęp do systemu ABB-free@home®, aby dokonać regulacji i zmian.

Skuteczna reakcja

Korzyścią zarówno dla klienta, jak i instalatora jest szybsza i sprawniejsza reakcja.
Nie jest wymagany czas podróży.

 

Prosta obsługa

Zintegrowany z portalem ABB MyBuildings oznacza, że portal ProService płynnie integruje się z innymi cyfrowymi rozwiązaniami ABB-free@home®. Wszystko jest oparte na sieci internetowej bez interfejsu USB.

 

Bezpłatna próba

Instalatorom oferuje się bezpłatną wersję
próbną w celu zapoznania się z systemem. Instalatorzy mogą wybrać tę usługę jako bezpłatną, która sprzyja utrzymaniu klienta
lub jako część pakietu zdalnej konserwacji
i wsparcia, oferując pierwszy bezpłatny rok
przy zakupie systemu ABB-free@home®.

Bezpieczeństwo właściciela domu

Właściciel systemu jest w stanie przyznać
dostęp instalatorowi na maksymalnie 24
godziny. Bezpieczne szyfrowanie end-to-end łączy portal ProService z punktem dostępu do systemu klienta.

Przejrzystość

System promuje zaufanie i przejrzystość, dając klientowi pełną widoczność każdego dostępu lub pracy w jego systemie. Dziennik pokazuje osobę, czas i okres trwania, jak również wszelkie zmiany w systemie - a klienci są w stanie cofnąć prawa dostępu w dowolnym momencie..

Select region / language