Przemysł naftowo-gazowy

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Rynek ropy naftowej i gazu dzieli się na trzy etapy: początkowy, środkowy i końcowy. Etap początkowy (upstream) to poszukiwanie i produkcja. Etap środkowy (midstream) obejmuje transport, magazynowanie i wstępny przerób ropy naftowej i gazu na odcinku między odwiertem a rafinerią. Wiąże się z tym konieczność przezwyciężenia wielu wyzwań. Etap końcowy (downstream) to przetwórstwo i dostawa gotowych produktów węglopochodnych do użytkownika końcowego.

Nasza oferta

Kopex-Ex
Dławiki kablowe do obszaru niebezpiecznego
Select region / language