Ograniczniki przepięć


Ograniczniki przepięć służą do ochrony przed przejściowymi stanami zbyt wysokiego napięcia. Niektóre poważne udary, na przykład uderzenia piorunów, mogą oznaczać przepływ napięcia o wartości tysięcy woltów, powodując natychmiastowe lub nawracające usterki urządzeń. Jednakże uderzenia piorunów i zakłócenia w pracy zakładów energetycznych stanowią tylko 20% wszystkich przepięć przejściowych. Pozostałe 80% udarów ma swoje źródło wewnątrz systemów elektrycznych. Pomimo że przepięcia te mogą nie być tak duże, dochodzi do nich częściej, a ciągłe narażenie systemu na ich działanie może doprowadzić do uszkodzeń wrażliwej aparatury elektronicznej wykorzystywanej w zakładzie.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Select region / language