Instalacja i uruchomienie

Montaż i uruchomienie w obiekcie klienta przez certyfikowanych specjalistów ABB


Poświadczone certyfikatem instalacja i uruchomienie w obiekcie przez specjalistów ABB gwarantuje niezawodność i optymalną wydajność w cyklu życia od pierwszego rozruchu.

Poprawny montaż i uruchomienie zapewniają niezawodność działania. Aby rozruch przebiegał bezproblemowo, konieczne jest postępowanie zgodnie z procedurami dotyczącymi montażu i uruchomienia rozdzielnicy MNS. Skorzystanie z usług techników serwisu w ramach serwisu systemów niskiego napięcia ABB to gwarancja bezpiecznego i prawidłowego montażu i uruchomienia. Certyfikowani technicy serwisu ABB realizują specjalistyczne prace z zakresu instalacji w obiekcie klienta oraz zimnego i gorącego rozruchu rozdzielnic i produktów niskiego napięcia.

Do usług nadzoru nad budową zalicza się:

 • Kontrola dopasowania fundamentów
 • Nadzór nad montażem szaf rozdzielczych
 • Nadzór nad łączeniem części transportowych
 • (np. łączenie głównych szyn zbiorczych i szaf)

Do usług nadzoru nad instalacją zalicza się:

 • Nadzór nad wykonywaniem połączeń kablowych wejściowych / wyjściowych
 • Kontrola uziemienia rozdzielnicy
 • Badanie poziomu oporności izolacji
 • Kontrola wewnętrznego okablowania
 • Kontrola i analiza wewnętrznej komunikacji szeregowej
 • Kontrola źródła napięcia potrzeb własnych

 Uruchomienie:

 • Nastawa parametrów urządzeń: wyłączników, rozruszników i pól zasilających
 • Obsługa urządzeń: wyłączników, rozruszników i pól zasilających
 • Analiza komunikacji szeregowej z systemami DCS i SCADA, włącznie z kontrolą ciągłości okablowania i komunikacji

 Analiza i optymalizacja systemu w celu dalszej poprawy wydajności instalacji:

 • Przegląd aplikacji
 • Przegląd konfiguracji
 • Przegląd zabezpieczeń silników
 • Przegląd komunikacji
 • Przegląd nastaw pól zasilających

Jeśli w ramach serwisu systemów niskiego napięcia ABB zarządza się instalacją i uruchomieniem rozdzielnicy, korzyści dla klienta są następujące:

 • Niezawodność rozdzielnicy od pierwszego dnia eksploatacji
 • Mniejsze ryzyko nieoczekiwanych wyłączeń
 • Szybszy rozruch
 • Optymalne parametry pracy w trakcie cyklu życia

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language