Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Ljusbågsvakt gör SSAB säkert

Bättre säkerhet och större kostnadsbesparingar för motorerna blev resultatet när ABB:s ljusbågsvakt installerades i SSAB:s färdigvalsverk.

Kunden

SSAB är ett globalt stålbolag som utvecklar stål med hög prestanda och deras tjänster ger kunderna bättre resultat och ökad hållbarhet. Företaget är en ledande tillverkare av avancerat höghållfast stål, seghärdat stål, band-, plåt- och rörprodukter samt olika bygglösningar. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA och en årlig ståltillverkningskapacitet på 8,8 miljoner ton.

Utmaningen hos SSAB

SSAB har en anläggning i Borlänge med ett färdigvalsverk som genomför det slutliga steget i tillverkningen av stålrullar. Färdigvalsverkets motorer installerades och togs i drift 1981/1982, men drabbades under flera år av ljusbågar som resulterade i skador av olika svårighetsgrad.

Vad är då en ljusbåge? En ljusbåge är en extremt dramatisk händelse. Det är en av de mest allvarliga incidenter som kan inträffa i en elinstallation. När elektrisk spänning joniserar luft, och luften därmed blir ledande, kan det ske en plötslig, kraftig elektronisk urladdning: en ljusbåge. Det uppstår naturligt i till exempel åskblixtar, men kan också genereras mellan en skena och ett tåg – eller i ett ställverk. Förutom starkt ljus skapar en ljusbåge flera tusen graders hetta, och även ljud på upp till 160 decibel. Den energi och det splitter som uppstår vid urladdningen kan orsaka både personskador och materiella skador. Normala åtgärder mot kortslutningar är för långsamma för att skydda mot den här typen av ljusbågar.

ABB:s lösning

Mycket arbete har lagts ned under åren på att mildra effekterna av ljusbågar. ABB har under flera år haft en effektiv produkt på marknaden för att motverka ljusbågar, ljusbågsvakten TVOC.

hot-strip-mill

1992 installerade ABB ljusbågsvakter vid SSAB-anläggningen i Borlänge för att minska riskerna vid ljusbågar. Andra åtgärder för att minska frekvensen för ljusbågar gjordes också, till exempel ny utformning av rotorn och uppgradering av brandlarmen. Resultatet av åtgärderna blev klart minskade skador från ljusbågar, vilket har lett till ökad tillförlitlighet och sänkta underhållskostnader. Förutom de ljusbågsvakter som används i den här specifika motorskyddstillämpningen, används mer än 90 andra enheter som skydd mot ljusbågar vid distributionstavlor på olika platser i fabriken.

Mer än 14 år efter installationen har ljusbågsvakterna betalat sig flera gånger om. Tillämpningen i färdigvalsverkets motorer är en aning ovanlig för en ljusbågsvakt, men visar tydligt systemets mångsidighet och möjligheterna till besparingar, minskade avbrott och ökad säkerhet.

Jan Björk, Strategic Technology Coordinator vid SSAB, har haft mycket positiva erfarenheter av ABB:s ljusbågsvakt Arc Guard genom åren:
   - SSAB har sparat mycket pengar sedan ljusbågsvakten installerades. Varje avbrott vi har haft i samband med ljusbågar har förkortats med 10–12 timmar – och detta i en miljö där det normalt sett uppstår sex ljusbågshändelser per år och varje avbrott kostar ett femsiffrigt belopp i dollar per timme, säger Jan Björk.

Läs mer