Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Framtidens energismarta och komfortabla kontor

En modern och säker kontorsmiljö som sparar pengar. Genom att reglera belysning och ventilation skapas en mera behaglig och säker arbetsplats. När någon kliver in i lokalen slås belysningen på och ventilationen anpassas för optimal komfort. Belysningen anpassas efter mängden dagsljus i lokalen

Systemet känner av när någon befinner sig i lokalen

Närvarodetekteringen ger en klar indikation på om någon befinner sig i lokalen, vilket skapar en känsla av trygghet. När sedan systemet inte längre detekterar närvaro slås belysningen så småningom av och ventilationen återgår till sitt grundflöde.

Minskade utgifter

Ljusstyrning medför besparingar genom att elkostnaden minskar och lampornas livslängd förlängs. Investeringen betalar sig på bara några få år.

Öppen lösning som lätt kan byggas på

Produkterna ingår i ett baspaket för ett fastighetsautomations-system, KNX, vilket är världens enda öppna standard för fastighetsautomation. Det är därför lätt att komplettera systemet för framtida behov.

Spara pengar med automatiska styrfunktioner

Genom kombinationen av närvarodetektering, konstantljusreglering och temperaturreglering kan dagsljus samt temperaturfaktorer nyttjas för att optimera och spara energi under den tid då det är mest aktivitet på kontoret. Med närvarostyrd belysning plus konstantljusreglering kan man uppnå elbesparingar upp till 45 % jämfört med en installation utan automatiska funktioner. Detta beror givetvis på ljuskällor etc.

På rumsregleringssidan kan den närvarostyrda funktionen leda till besparingar upp till 5 % årligen jämfört med rum utan automatiska styrningsfunktioner.

Närvaroberoende belysning och temperaturreglering

Genom en kombination av närvarodetektering, konstantljusreglering och temperaturreglering kan vi nyttja dagsljus- samt temperaturfaktorer för att optimera energianvändningen.

Närvarodetektering

Om en person enbart sitter och jobbar vid datorn kan man förvänta sig minimalt med rörelse. På sådana platser måste detekteringen vara särskilt noggrann. ABB:s KNX-närvarodetektorer är utvecklade för att fungera för just sådana exakta förhållanden.

Konstantljusreglering

Med konstantljusreglering kan önskad ljusnivå uppnås genom användning av det ”naturliga ljuset” samt ett kontrollerat tillägg av ”artificiellt ljus”. På så sätt förbrukas endast den mängd elektricitet som behövs. Vid utebliven närvaro kommer belysningen att först gå ner på låg nivå och därefter släckas helt. Möjlighet finns att ställa in ett eget artifiellt ljus med hjälp av tryckknappar på termostaten. Då kan belysningen dimras upp respektive ner. Vid utebliven närvaro dämpas belysningen till 10 % efter 10 minuter för att sedan helt slås av efter ytterligare 15 minuter.

Temperaturreglering

Vid fördröjd närvarodetektering ställs termostaten automatiskt i komfortdrift och tilluftspjället öppnas. Ventilationen går från grundflöde till komfortflöde. Termostaten försöker hålla rumstemperaturen enligt börvärden genom reglering av KNX-ställmotorer för värme och kyla. En installerad fönsterkontakt sätter termostaten i frost-/värmeskyddsläge när fönstret är öppet. Temperaturregleringen påverkas ej av en kortare närvaro i rummet. Vid 20 minuters utebliven närvaro sätts systemet i standby-drift.

Optimera kontorsmiljön med reglering av ljus och temperatur

Ökad komfort.

Ökad säkerhet.

Kostnadsbesparing.

Systemet kan lätt byggas på.

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss