ABB i-bus KNX för kontor och klassrum

För ökad komfort, flexibilitet och energieffektivitet

På kontor och i klassrum ställs höga krav på närmiljön. Det är platser för arbete och dålig komfort påverkar arbetsförmågan negativt. På grund av de höga kraven är det också en miljö som förbrukar mycket energi. Med hjälp av fastighetsautomation är det möjligt att skapa en kombination av mycket hög komfort, energieffektivitet och flexibilitet.

Fastighetsautomation med KNX

ABB arbetar med världsstandarden KNX (ISO/IEC 14543-3) för fastighetsautomation i kommersiella fastigheter. Tack vare att KNX är ett öppet protokoll kan produkter från olika tillverkare integreras i samma system. Systemet blir både flexibelt och framtidssäkert.

Komfort

Med automation kan högsta tänkbara komfort nås utan att några inställningar behöver göras Det är enkelt och ger en behaglig nivå av ljus, värme/kyla och luftkvalitet. Samtidigt är vi alla olika så möjligheten till individuell styrning är ett måste. Med hjälp av en knapptryckning kan individuella önskemål rörande ljusstyrka och temperatur ställas in.

Energieffektivitet

Våra bilar ställer vi inte på tomgång när vi inte använder dem och på samma sätt borde vi inte låta våra fastigheter förbruka energi när vi lämnat dem.

Det finns två grundpelare för energieffektiva lösningar:

  • Energi nyttjas endast när den behövs
  • Endast den mängd energi som behövs nyttjas

Fastighetsautomation adresserar båda. Med hjälp av närvaodetektering med inbyggd ljusgivare känner rummet av närvaro och vilken ljusstyrka som råder. Denna information möjliggör att belysning, värme/kyla och ventilation är påslaget endast när behovet finns och att belysningsstyrkan anpassas efter dagsljusinsläpp.

Flexibilitet

Våra behov förändras över tiden och därmed även våra krav på lokalerna. Ett kontor kanske görs om till ett konferensrum eller ett klassrum görs om till flera grupprum. Detta ställer krav på installationens flexibilitet och utbyggnadsmöjligheter. Genom att installera fastighetsautomation kan små som stora förändringar göras utan att den fysiska installationen behöver göras om. Detta gör att arbetsinsatsen blir minimal och därmed även kostnaderna.

Belysning

Belysningen står för den största delen av energikonsumtionen på ett kontor eller i ett klassrum. Med hjälp av närvarostyrning och konstant ljusreglering kan energiförbrukningen minska med 26-31 procent. När ingen befinner sig i rummet kommer ljuset att släckas automatiskt och ju mer dagsljus som kommer in via fönstren ju mindre artificiellt ljus från armaturen. Den som befinner sig i rummet har alltid tillräckligt med ljus samtidigt som minimalt med energi behövs.

Värme/kyla & ventilation (premium)

Genom närvarostyrning och fönsterkontakter kan vi drifta ventilationen och AC-anläggningen utifrån behovet. När någon befinner sig i rummet ökar ventilationen samtidigt som AC-anläggningen sätts i komfortläge. Lämnar vi lokalen eller öppnar ett fönster ställs rummet om till stanby- respektive frostskyddsläge.

Solavskärmning (tillval)

Dagsljusinsläpp ger upphov till uppvärmning. En del av denna energi kan vi nyttja när fastigheten har ett uppvärmningsbehov men när vi kyler fastigheten ökar dagsljusinsläppet energiförlusterna. Dessutom kan starkt dagsljusinsläpp ge upphov till bländning och stora temperaturskillnader i rummet. Därför är det viktigt att kunna skärma av ljuset vid behov. Med hjälp av fastighetsautomation kan markiser dras ner baserat på ljusstyrkan och automatiskt hissas upp när vinden blir för stark eller regnet börjar falla. Detta kan minska energibehovet för kylning med upp till 45 procent.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Mer information

Select region / language