220 MasterLINE premium

Exklusiv säkerhet. För speciella uppgifter.

Vid sidan av funktionerna hos 220 MasterLINE har denna rörelsedetektor ytterligare praktiska funktioner för speciella användningsområden. Med 220 MasterLINE premium kan den andra omkopplarutgången användas som skymningsrelä oberoende av rörelser. Så belysningen för ytterdörren eller omgivningen slås på vid skymning och slås av igen på morgonen när det är tillräckligt ljust, allt efter när solen går upp eller ned. Även skymning på grund av onormala förhållanden, t.ex. dåligt väder på grund av årstiden kan också automatiskt tas med i beräkningen.

Aside from the functions of the Busch-Watchdog 220 MasterLINE, this movement detector offers additional convenient features for special applications. With the Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium the second switching output can be used as a twilight switch independent of movement. Thus the front door or ambience illumination is switched on at twilight and off again in the morning when there is sufficient brightness according to the times of sunrise or sunset. Even non-typical twilight, which is caused by seasonally bad weather, is automatically taken into consideration.

In addition, the second switching output can be combined with a timer, for example, to periodically switch off the lighting between 1 a.m. and 6 a.m.. Alternatively, also a camera can be connected to the second switching output. If a visitor gets too close to the house, the second output is activated and one could start the recording of an outdoor camera. A special safety aspect is the 2-zone operation. In case of an approach, the path lighting is switched on, and if a person further approaches the house, the entrance lighting is switched on. When a person moves away from the house it functions in reverse order. Also the simultaneous switch-on of both types of illumination can be selected.

All loads up to a maximum of 3,680 W/VA can be connected to the movement detector. The models are, like all Busch-Watchdog units, easy to operate with practical functions such as operating mode, twilight setting, switch-off delay and short-time pulse. Also the automatic range stabilisation remains constant during different outdoor weather conditions.

The colour to match the facade.


The Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium is available in modern colours - white, brown, anthracite and silver metallic.

pl-bm-220-premium-01

Comfortably controlling all functions.


With the practical IR remote control you are always fully in charge of safety and comfort. The settings can be handled easily without a ladder or an electrical installer. For example, brightness switching threshold, presence simulation or continuous light On/Off.

pl-bm-70-04-abb

» Link to IR remote control

Fördelar

  • Dessutom kan den andra omkopplarutgången kombineras med en timer för att t.ex. regelbundet slå av belysningen mellan klockan 1 och 6 på natten.
  • Alternativt kan också en kamera anslutas till den andra omkopplarutgången.
  • Om en besökare kommer för nära huset, aktiveras den andra utgången och en utomhuskamera kan börja spela in.
  • En särskild säkerhetsaspekt är tvåzonsmanövreringen: när någon närmar sig slås belysningen på uppgången på, och om någon närmar sig ytterligare slås entrébelysningen på.

Egenskaper

  • Den här rörelsedetektorn har en sensorvinkel på 220°.
  • Räckvidden är 16 m åt alla sidor.
  • Den har fyra detekteringsnivåer utan luckor. Ytterligare funktioner för dessa nyskapande produkter är mark- och bakåtsensor, krypzonsskydd och automatisk påslagning av belysningen när man kliver utanför dörren.
  • En andra detekteringsnivå på 1 m mot alla sidor samt en andra omkopplarutgång (först belysningen på uppgången, sedan entrébelysningen).

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Select region / language