Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Direktiv och standarder för maskinsäkerhet

Direktiv och standarder är av stor betydelse för tillverkare av maskiner och säkerhetskomponenter. Vi medverkar därför i ett flertal internationella kommittéer för att utveckla standarder, bl a för industrirobotar, skyddsavstånd och säkerhet i styrsystem.

De erfarenheter vi har tar vi med oss för att standarderna ska ge krav som gynnar produktionsvänlig och hög säkerhet.

Vår kunskap om standarderna delar vi gärna med oss till vara kunder. Läs mer om direktiv och standarder i länkarna.