Högeffektsdvärgbrytare

Oöverträffad prestanda som klarar de strängaste kraven


S800 är förstahandsvalet – över hela världen – för krävande industritillämpningar och förnybara energikällor. Tack vare nyskapande teknik för att avlägsna kortslutningar, är S800 rätt lösning när både storlek och prestanda är av betydelse. 

De är ett alternativ till huvudsäkringar, och tillämpningarna är mycket varierande: från byggnadsinstallationer till transporter och förnybara energikällor. 

Fördelar

  • Kompakt och tillförlitlig lösning för linjeskydd med brytförmåga upp till 50 kA
  • Tack vare sin innovativa utformning och sin höga prestanda ger S800 möjlighet till kostnadsbesparingar i installationer som t.ex. solcellssträngar eller automatiseringspaneler från originaltillverkare, där kostnaden framför allt beror på storlek och installationstid
  • S800-sortimentet av dvärgbrytare kompletteras med ett brett tillbehörssortiment som utökar dvärgbrytarens funktioner, från att bara vara en skyddsenhet till att sköta fjärrstyrning och fjärrövervakning av installationen

Egenskaper

  • Brett sortiment av högeffektsdvärgbrytare från 6 A upp till 125 A samt brytförmåga upp till 50 kA
  • S800PV-S strängskydd för solcellstillämpningar är högeffektseffektbrytare med hög prestanda speciellt för solcellssegmentet: S800PV-S: speciellt konstruerade för skydd av sträng med frånskiljningsegenskaper. Finns med märkström på 10–125 A upp till 1 200 V DC 
  • S800-SCL SR: Självåterställande strömbegränsare: tillsammans med en högeffektsdvärgbrytare eller motorskyddsbrytare går det att uppnå en brytförmåga på 50 kA vid 690 V AC.
  • Tydlig identifiering av orsaken till frånkopplingen tack vare TRIP-läget för vippan
  • Utbytbar anslutningsplint, felsäkert hölje eller ringanslutning

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Produkter och dokumentation

Select region / language